Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.10.2017 - č. 316/2017 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné o...

Předpis č. 316/2017 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru

01.10.2017 - č. 58/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,...

Předpis č. 58/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2017 - č. 255/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvíř...

Předpis č. 255/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2017 - č. 263/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z po...

Předpis č. 263/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2017 - č. 279/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 279/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2017 - č. 280/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 280/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2017 - č. 109/1994 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu vazby - ve znění 280/2017 Sb.

Předpis č. 109/1994 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu vazby

01.10.2017 - č. 281/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanove...

Předpis č. 281/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům

01.10.2017 - č. 345/1999 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody - ve znění 279/2017 Sb.

Předpis č. 345/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

01.10.2017 - č. 146/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifi... - ve znění 281/2017 Sb.

Předpis č. 146/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům

01.10.2017 - č. 294/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinn...

Předpis č. 294/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze

01.10.2017 - č. 45/2016 Sb. - Zákon o službě vojáků v záloze - ve znění 294/2017 Sb.

Předpis č. 45/2016 Sb. - Zákon o službě vojáků v záloze

30.09.2017 - č. 289/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském...

Předpis č. 289/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

30.09.2017 - č. 292/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské ...

Předpis č. 292/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

30.09.2017 - č. 296/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní ...

Předpis č. 296/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

30.09.2017 - č. 427/2011 Sb. - Zákon o doplňkovém penzijním spoření - ve znění 296/2017 Sb.

Předpis č. 427/2011 Sb. - Zákon o doplňkovém penzijním spoření

č. 317/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 317/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

č. 316/2017 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru

Předpis č. 316/2017 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru

č. 315/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironment...

Předpis č. 315/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

č. 314/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámc...

Předpis č. 314/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády