Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

06.06.2017 - č. 151/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komu...

Předpis č. 151/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

06.06.2017 - č. 152/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmo...

Předpis č. 152/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

06.06.2017 - č. 153/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadav...

Předpis č. 153/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.

06.06.2017 - č. 592/1992 Sb. - Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění - ve znění 145/2017 Sb.

Předpis č. 592/1992 Sb. - Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

06.06.2017 - č. 458/2000 Sb. - Energetický zákon - ve znění 152/2017 Sb.

Předpis č. 458/2000 Sb. - Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

06.06.2017 - č. 130/2002 Sb. - Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků - ve znění 146/2017 Sb.

Předpis č. 130/2002 Sb. - Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

06.06.2017 - č. 311/2006 Sb. - Zákon o pohonných hmotách - ve znění 152/2017 Sb.

Předpis č. 311/2006 Sb. - Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)

06.06.2017 - č. 133/2010 Sb. - Vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot - ve znění 153/2017 Sb.

Předpis č. 133/2010 Sb. - Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)

č. 160/2017 Sb. - Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu...

Předpis č. 160/2017 Sb. - Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí

č. 161/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 161/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 162/2017 Sb. - Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona

Předpis č. 162/2017 Sb. - Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona

č. 163/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provoz...

Předpis č. 163/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb.

02.06.2017 - č. 355/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu,... - ve znění 163/2017 Sb.

Předpis č. 355/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel

02.06.2017 - č. 163/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanove...

Předpis č. 163/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb.

01.06.2017 - č. 157/2017 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraniční...

Předpis č. 157/2017 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí

01.06.2017 - č. 158/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registr...

Předpis č. 158/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2017 - č. 456/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyv...

Předpis č. 456/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.06.2017 - č. 30/2017 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů

Předpis č. 30/2017 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů

01.06.2017 - č. 63/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách pro...

Předpis č. 63/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.06.2017 - č. 75/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečn...

Předpis č. 75/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.