Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2018 - č. 341/2017 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných...

Předpis č. 341/2017 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

01.01.2018 - č. 467/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanove...

Předpis č. 467/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb.

01.01.2018 - č. 343/2017 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za ro...

Předpis č. 343/2017 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018

01.01.2018 - č. 469/2017 Sb. - Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hos...

Předpis č. 469/2017 Sb. - Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem

01.01.2018 - č. 344/2017 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018

Předpis č. 344/2017 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018

01.01.2018 - č. 470/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se ...

Předpis č. 470/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 348/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro ...

Předpis č. 348/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem

01.01.2018 - č. 471/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb...

Předpis č. 471/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

01.01.2018 - č. 353/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služe...

Předpis č. 353/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018

01.01.2018 - č. 472/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předchá...

Předpis č. 472/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

01.01.2018 - č. 354/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se...

Předpis č. 354/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 257/2012 Sb. - Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovo... - ve znění 472/2017 Sb.

Předpis č. 257/2012 Sb. - Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

01.01.2018 - č. 355/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkován...

Předpis č. 355/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 172/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro úč... - ve znění 471/2017 Sb.

Předpis č. 172/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

01.01.2018 - č. 360/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb...

Předpis č. 360/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

01.01.2018 - č. 365/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacház...

Předpis č. 365/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2018 - č. 457/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provede...

Předpis č. 457/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 367/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových ...

Předpis č. 367/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2018 - č. 39/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní ... - ve znění 470/2017 Sb.

Předpis č. 39/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání

01.01.2018 - č. 373/2017 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018

Předpis č. 373/2017 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403