Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2017 - č. 256/2004 Sb. - Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 256/2004 Sb. - Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

č. 192/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu s...

Předpis č. 192/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění vyhlášky č. 80/2017 Sb.

č. 191/2017 Sb. - Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení

Předpis č. 191/2017 Sb. - Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

č. 190/2017 Sb. - Vyhláška o platební neschopnosti podnikatele

Předpis č. 190/2017 Sb. - Vyhláška k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)

č. 189/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznáv...

Předpis č. 189/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování

č. 188/2017 Sb. - Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby

Předpis č. 188/2017 Sb. - Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby

č. 187/2017 Sb. - Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro slože...

Předpis č. 187/2017 Sb. - Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti

č. 186/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádost...

Předpis č. 186/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů

č. 185/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 2 a 3 č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Předpis č. 185/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/15 ve věci návrhu na zrušení § 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

29.06.2017 - č. 185/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 2 a 3 č. 48/1997...

Předpis č. 185/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/15 ve věci návrhu na zrušení § 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 184/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 184/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

28.06.2017 - č. 169/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výr...

Předpis č. 169/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova

č. 183/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a ř...

Předpis č. 183/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

č. 182/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 č. 256/2013 Sb....

Předpis č. 182/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

26.06.2017 - č. 182/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu Krajského soudu v Praze na zr...

Předpis č. 182/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

č. 181/2017 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elek...

Předpis č. 181/2017 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016

č. 180/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře n...

Předpis č. 180/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání

č. 179/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, ex...

Předpis č. 179/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva

č. 178/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých ži...

Předpis č. 178/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

24.06.2017 - č. 422/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakost... - ve znění 167/2017 Sb.

Předpis č. 422/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka