Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.11.2017 - č. 335/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agroche...

Předpis č. 335/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2017 - č. 336/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provede...

Předpis č. 336/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

01.11.2017 - č. 275/1998 Sb. - Vyhláška o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťov... - ve znění 335/2017 Sb.

Předpis č. 275/1998 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků

01.11.2017 - č. 129/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných r... - ve znění 334/2017 Sb.

Předpis č. 129/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

01.11.2017 - č. 340/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb...

Předpis č. 340/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2017 - č. 342/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb...

Předpis č. 342/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2017 - č. 359/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším...

Předpis č. 359/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb.

01.11.2017 - č. 356/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsaho...

Předpis č. 356/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování

01.11.2017 - č. 286/2012 Sb. - Vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokro... - ve znění 359/2017 Sb.

Předpis č. 286/2012 Sb. - Vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy

31.10.2017 - č. 337/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestač...

Předpis č. 337/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)

31.10.2017 - č. 189/2009 Sb. - Vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnick... - ve znění 337/2017 Sb.

Předpis č. 189/2009 Sb. - Vyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověrení znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)

č. 360/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných ...

Předpis č. 360/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

č. 359/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnok...

Předpis č. 359/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb.

č. 355/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozd...

Předpis č. 355/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

č. 356/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení do...

Předpis č. 356/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování

č. 353/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018

Předpis č. 353/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018

č. 354/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodo...

Předpis č. 354/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

č. 358/2017 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Předpis č. 358/2017 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

č. 357/2017 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Předpis č. 357/2017 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

24.10.2017 - č. 332/2017 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5 000 Kč

Předpis č. 332/2017 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5 000 Kč