Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

07.11.2017 - č. 363/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 363/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

07.11.2017 - č. 364/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírň...

Předpis č. 364/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.

07.11.2017 - č. 212/2009 Sb. - Zákon, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České rep... - ve znění 364/2017 Sb.

Předpis č. 212/2009 Sb. - Zákon, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik

01.11.2017 - č. 202/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických ...

Předpis č. 202/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.11.2017 - č. 264/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní...

Předpis č. 264/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2017 - č. 284/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavc...

Předpis č. 284/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

01.11.2017 - č. 285/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavc...

Předpis č. 285/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb.

01.11.2017 - č. 295/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do ob...

Předpis č. 295/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.11.2017 - č. 302/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární p...

Předpis č. 302/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

01.11.2017 - č. 219/2003 Sb. - Zákon o oběhu osiva a sadby - ve znění 295/2017 Sb.

Předpis č. 219/2003 Sb. - Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

01.11.2017 - č. 92/2012 Sb. - Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybave... - ve znění 284/2017 Sb.

Předpis č. 92/2012 Sb. - Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

01.11.2017 - č. 99/2012 Sb. - Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení z... - ve znění 285/2017 Sb.

Předpis č. 99/2012 Sb. - Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

01.11.2017 - č. 503/2012 Sb. - Zákon o Státním pozemkovém úřadu - ve znění 295/2017 Sb.

Předpis č. 503/2012 Sb. - Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

01.11.2017 - č. 321/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb...

Předpis č. 321/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.

01.11.2017 - č. 326/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vl...

Předpis č. 326/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

01.11.2017 - č. 328/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb....

Předpis č. 328/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2017 - č. 329/2017 Sb. - Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení

Předpis č. 329/2017 Sb. - Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení

01.11.2017 - č. 331/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení dalších odrůdovocných druhů s úředně uz...

Předpis č. 331/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení dalších odrůdovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy

01.11.2017 - č. 100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí - ve znění 326/2017 Sb.

Předpis č. 100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

01.11.2017 - č. 334/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobn...

Předpis č. 334/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů