Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2017 - č. 334/1992 Sb. - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 334/1992 Sb. - Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu

01.07.2017 - č. 478/1992 Sb. - Zákon o užitných vzorech - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 478/1992 Sb. - Zákon o užitných vzorech

01.07.2017 - č. 539/1992 Sb. - Puncovní zákon - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 539/1992 Sb. - Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)

01.07.2017 - č. 186/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů ...

Předpis č. 186/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů

01.07.2017 - č. 187/2017 Sb. - Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřade...

Předpis č. 187/2017 Sb. - Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti

01.07.2017 - č. 188/2017 Sb. - Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací prog...

Předpis č. 188/2017 Sb. - Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby

01.07.2017 - č. 189/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností,...

Předpis č. 189/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování

01.07.2017 - č. 190/2017 Sb. - Vyhláška o platební neschopnosti podnikatele

Předpis č. 190/2017 Sb. - Vyhláška k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)

01.07.2017 - č. 191/2017 Sb. - Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických p...

Předpis č. 191/2017 Sb. - Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 192/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení...

Předpis č. 192/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění vyhlášky č. 80/2017 Sb.

01.07.2017 - č. 38/1994 Sb. - Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 38/1994 Sb. - Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( živnostenský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 71/1994 Sb. - Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 71/1994 Sb. - Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

01.07.2017 - č. 200/1994 Sb. - Zákon o zeměměřictví - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 200/1994 Sb. - Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

01.07.2017 - č. 269/1994 Sb. - Zákon o Rejstříku trestů - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 269/1994 Sb. - Zákon o Rejstříku trestů

01.07.2017 - č. 37/1995 Sb. - Zákon o neperiodických publikacích - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 37/1995 Sb. - Zákon o neperiodických publikacích

01.07.2017 - č. 19/1997 Sb. - Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemic... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 19/1997 Sb. - Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 128/2000 Sb. - Zákon o obcích - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 128/2000 Sb. - Zákon o obcích (obecní zřízení)

01.07.2017 - č. 131/2000 Sb. - Zákon o hlavním městě Praze - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 131/2000 Sb. - Zákon o hlavním městě Praze