Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 595/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1375 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 21:00...

Předpis č. 595/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1375 o přijetí krizového opatření

č. 594/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1374 o změně krizových opatření

Předpis č. 594/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1374 o změně krizových opatření

č. 593/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru S...

Předpis č. 593/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

č. 577/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpis...

Předpis č. 577/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

č. 576/2020 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidr...

Předpis č. 576/2020 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

č. 575/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za pr...

Předpis č. 575/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce

č. 574/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1....

Předpis č. 574/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti

č. 573/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní sl...

Předpis č. 573/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby

č. 572/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

Předpis č. 572/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

č. 571/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným tec...

Předpis č. 571/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům

č. 570/2020 Sb. - Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančním...

Předpis č. 570/2020 Sb. - Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

č. 569/2020 Sb. - Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVI...

Předpis č. 569/2020 Sb. - Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 568/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště,...

Předpis č. 568/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

č. 567/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a sta...

Předpis č. 567/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů

č. 566/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskyto...

Předpis č. 566/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

č. 565/2020 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjiš...

Předpis č. 565/2020 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny

22.12.2020 - č. 578/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1370 o přijetí krizového o...

Předpis č. 578/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1370 o přijetí krizového opatření

21.12.2020 - č. 536/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1335 o přijetí krizového o...

Předpis č. 536/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1335 o přijetí krizového opatření

č. 578/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1370 o přijetí krizového opatření

Předpis č. 578/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1370 o přijetí krizového opatření

19.12.2020 - č. 539/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie kor...

Předpis č. 539/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů