Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2018 - č. 500/2004 Sb. - Správní řád - ve znění 225/2017 Sb.

Předpis č. 500/2004 Sb. - Zákon správní řád

01.01.2018 - č. 522/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informa... - ve znění 360/2017 Sb.

Předpis č. 522/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací

01.01.2018 - č. 184/2006 Sb. - Zákon o vyvlastnění - ve znění 225/2017 Sb.

Předpis č. 184/2006 Sb. - Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

01.01.2018 - č. 537/2006 Sb. - Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem - ve znění 355/2017 Sb.

Předpis č. 537/2006 Sb. - Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem

01.01.2018 - č. 575/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 575/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2018 - č. 157/2009 Sb. - Zákon o nakládání s těžebním odpadem - ve znění 225/2017 Sb.

Předpis č. 157/2009 Sb. - Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

01.01.2018 - č. 198/2009 Sb. - Antidiskriminační zákon - ve znění 365/2017 Sb.

Předpis č. 198/2009 Sb. - Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

01.01.2018 - č. 349/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně příro... - ve znění 123/2017 Sb.

Předpis č. 349/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 410/2009 Sb. - Prováděcí vyhláška k účetnictví pro některé vybrané účetní j... - ve znění 397/2017 Sb., 273/2017 Sb.

Předpis č. 410/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

01.01.2018 - č. 401/2010 Sb. - Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování pře... - ve znění 330/2017 Sb.

Předpis č. 401/2010 Sb. - Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

01.01.2018 - č. 91/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmo... - ve znění 152/2017 Sb.

Předpis č. 91/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 329/2011 Sb. - Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením - ve znění 301/2017 Sb.

Předpis č. 329/2011 Sb. - Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

01.01.2018 - č. 17/2012 Sb. - Zákon o Celní správě České republiky - ve znění 225/2017 Sb.

Předpis č. 17/2012 Sb. - Zákon o Celní správě České republiky

01.01.2018 - č. 399/2012 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojis... - ve znění 376/2015 Sb.

Předpis č. 399/2012 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření

01.01.2018 - č. 70/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o ... - ve znění 183/2017 Sb.

Předpis č. 70/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 241/2013 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím záko... - ve znění 376/2015 Sb.

Předpis č. 241/2013 Sb. - Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů

01.01.2018 - č. 256/2013 Sb. - Katastrální zákon - ve znění 225/2017 Sb., 460/2016 Sb.

Předpis č. 256/2013 Sb. - Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

01.01.2018 - č. 250/2014 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státn... - ve znění 123/2017 Sb.

Předpis č. 250/2014 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

01.01.2018 - č. 333/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a...

Předpis č. 333/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 9/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu s... - ve znění 80/2017 Sb.

Předpis č. 9/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek