Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2018 - č. 388/1991 Sb. - Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky - ve znění 367/2017 Sb.

Předpis č. 388/1991 Sb. - Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí České republiky

01.01.2018 - č. 37/1992 Sb. - Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy - ve znění 384/2017 Sb.

Předpis č. 37/1992 Sb. - Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

01.01.2018 - č. 338/1992 Sb. - Zákon o dani z nemovitých věcí - ve znění 225/2017 Sb.

Předpis č. 338/1992 Sb. - Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí

01.01.2018 - č. 153/1994 Sb. - Zákon o zpravodajských službách České republiky - ve znění 325/2017 Sb.

Předpis č. 153/1994 Sb. - Zákon o zpravodajských službách České republiky

01.01.2018 - č. 151/1997 Sb. - Zákon o oceňování majetku - ve znění 225/2017 Sb.

Předpis č. 151/1997 Sb. - Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

01.01.2018 - č. 115/2000 Sb. - Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvlášt... - ve znění 197/2017 Sb.

Předpis č. 115/2000 Sb. - Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

01.01.2018 - č. 248/2000 Sb. - Zákon o podpoře regionálního rozvoje - ve znění 367/2017 Sb.

Předpis č. 248/2000 Sb. - Zákon o podpoře regionálního rozvoje

01.01.2018 - č. 474/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o zákazu biologických a to... - ve znění 379/2017 Sb.

Předpis č. 474/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

01.01.2018 - č. 500/2004 Sb. - Správní řád - ve znění 225/2017 Sb.

Předpis č. 500/2004 Sb. - Zákon správní řád

01.01.2018 - č. 522/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informa... - ve znění 360/2017 Sb.

Předpis č. 522/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací

01.01.2018 - č. 184/2006 Sb. - Zákon o vyvlastnění - ve znění 225/2017 Sb.

Předpis č. 184/2006 Sb. - Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

01.01.2018 - č. 537/2006 Sb. - Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem - ve znění 355/2017 Sb.

Předpis č. 537/2006 Sb. - Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem

01.01.2018 - č. 575/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 575/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2018 - č. 157/2009 Sb. - Zákon o nakládání s těžebním odpadem - ve znění 225/2017 Sb.

Předpis č. 157/2009 Sb. - Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

01.01.2018 - č. 198/2009 Sb. - Antidiskriminační zákon - ve znění 365/2017 Sb.

Předpis č. 198/2009 Sb. - Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

01.01.2018 - č. 349/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně příro... - ve znění 123/2017 Sb.

Předpis č. 349/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 410/2009 Sb. - Prováděcí vyhláška k účetnictví pro některé vybrané účetní j... - ve znění 397/2017 Sb., 273/2017 Sb.

Předpis č. 410/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

01.01.2018 - č. 401/2010 Sb. - Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování pře... - ve znění 330/2017 Sb.

Předpis č. 401/2010 Sb. - Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

01.01.2018 - č. 91/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmo... - ve znění 152/2017 Sb.

Předpis č. 91/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů