Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2018 - č. 341/2017 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných...

Předpis č. 341/2017 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

01.01.2018 - č. 467/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanove...

Předpis č. 467/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb.

01.01.2018 - č. 343/2017 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za ro...

Předpis č. 343/2017 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018

01.01.2018 - č. 469/2017 Sb. - Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hos...

Předpis č. 469/2017 Sb. - Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem

01.01.2018 - č. 344/2017 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018

Předpis č. 344/2017 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018

01.01.2018 - č. 470/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se ...

Předpis č. 470/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 348/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro ...

Předpis č. 348/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem

01.01.2018 - č. 471/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb...

Předpis č. 471/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

01.01.2018 - č. 353/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služe...

Předpis č. 353/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018

01.01.2018 - č. 472/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předchá...

Předpis č. 472/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

01.01.2018 - č. 354/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se...

Předpis č. 354/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 257/2012 Sb. - Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovo... - ve znění 472/2017 Sb.

Předpis č. 257/2012 Sb. - Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

01.01.2018 - č. 355/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkován...

Předpis č. 355/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 172/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro úč... - ve znění 471/2017 Sb.

Předpis č. 172/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

01.01.2018 - č. 360/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb...

Předpis č. 360/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

01.01.2018 - č. 365/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacház...

Předpis č. 365/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2018 - č. 457/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provede...

Předpis č. 457/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 367/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových ...

Předpis č. 367/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2018 - č. 39/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní ... - ve znění 470/2017 Sb.

Předpis č. 39/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání

01.01.2018 - č. 373/2017 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018

Předpis č. 373/2017 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018