Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.08.2017 - č. 217/2017 Sb. - Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva...

Předpis č. 217/2017 Sb. - Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva,černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti

01.08.2017 - č. 218/2017 Sb. - Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na stře...

Předpis č. 218/2017 Sb. - Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozníhořádu

01.08.2017 - č. 219/2017 Sb. - Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva,...

Předpis č. 219/2017 Sb. - Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice

01.08.2017 - č. 220/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb...

Předpis č. 220/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

01.08.2017 - č. 221/2017 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Předpis č. 221/2017 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

01.08.2017 - č. 315/2011 Sb. - Nařízení vlády o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti... - ve znění 220/2017 Sb.

Předpis č. 315/2011 Sb. - Nařízení vlády o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

01.08.2017 - č. 232/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpo...

Předpis č. 232/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

01.08.2017 - č. 233/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočt...

Předpis č. 233/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2017 - č. 229/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbr...

Předpis č. 229/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.08.2017 - č. 178/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb...

Předpis č. 178/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2017 - č. 179/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovolen...

Předpis č. 179/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva a o požadavcích na úpravu zbraně pro filmovou nebo divadelní činnost, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu

01.08.2017 - č. 133/1985 Sb. - Zákon o požární ochraně - ve znění 229/2016 Sb.

Předpis č. 133/1985 Sb. - Zákon České národní rady o požární ochraně

01.08.2017 - č. 589/1992 Sb. - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na stá... - ve znění 190/2016 Sb.

Předpis č. 589/1992 Sb. - Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

01.08.2017 - č. 370/2002 Sb. - Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expa... - ve znění 179/2017 Sb.

Předpis č. 370/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva

01.08.2017 - č. 187/2006 Sb. - Zákon o nemocenském pojištění - ve znění 190/2016 Sb.

Předpis č. 187/2006 Sb. - Zákon o nemocenském pojištění

01.08.2017 - č. 278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností - ve znění 178/2017 Sb.

Předpis č. 278/2008 Sb. - Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností

01.08.2017 - č. 229/2013 Sb. - Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem - ve znění 229/2016 Sb.

Předpis č. 229/2013 Sb. - Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

01.08.2017 - č. 131/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách po...

Předpis č. 131/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.08.2017 - č. 206/2015 Sb. - Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změ... - ve znění 229/2016 Sb.

Předpis č. 206/2015 Sb. - Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

01.08.2017 - č. 190/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 190/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.