Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 170/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Předpis č. 170/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

15.06.2017 - č. 162/2017 Sb. - Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomov...

Předpis č. 162/2017 Sb. - Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona

14.06.2017 - č. 154/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výr...

Předpis č. 154/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara

č. 169/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova

Předpis č. 169/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova

č. 168/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve v...

Předpis č. 168/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

č. 166/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státníh...

Předpis č. 166/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

č. 167/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jako...

Předpis č. 167/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb. a vyhlášky č. 45/2014 Sb.

č. 165/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlou...

Předpis č. 165/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

č. 164/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní p...

Předpis č. 164/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

06.06.2017 - č. 146/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzku...

Předpis č. 146/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

06.06.2017 - č. 151/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komu...

Předpis č. 151/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

06.06.2017 - č. 152/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmo...

Předpis č. 152/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

06.06.2017 - č. 153/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadav...

Předpis č. 153/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.

06.06.2017 - č. 592/1992 Sb. - Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění - ve znění 145/2017 Sb.

Předpis č. 592/1992 Sb. - Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

06.06.2017 - č. 458/2000 Sb. - Energetický zákon - ve znění 152/2017 Sb.

Předpis č. 458/2000 Sb. - Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

06.06.2017 - č. 130/2002 Sb. - Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků - ve znění 146/2017 Sb.

Předpis č. 130/2002 Sb. - Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

06.06.2017 - č. 311/2006 Sb. - Zákon o pohonných hmotách - ve znění 152/2017 Sb.

Předpis č. 311/2006 Sb. - Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)

06.06.2017 - č. 133/2010 Sb. - Vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot - ve znění 153/2017 Sb.

Předpis č. 133/2010 Sb. - Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)

č. 160/2017 Sb. - Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu...

Předpis č. 160/2017 Sb. - Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí

č. 161/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 161/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce