Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 256/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsob...

Předpis č. 256/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

15.08.2017 - č. 222/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc...

Předpis č. 222/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

15.08.2017 - č. 223/2017 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení p...

Předpis č. 223/2017 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

15.08.2017 - č. 224/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se...

Předpis č. 224/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů

15.08.2017 - č. 229/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladov...

Předpis č. 229/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.

15.08.2017 - č. 368/1999 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií v... - ve znění 224/2017 Sb.

Předpis č. 368/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců

15.08.2017 - č. 18/2004 Sb. - Zákon o uznávání odborné kvalifikace - ve znění 222/2017 Sb.

Předpis č. 18/2004 Sb. - Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

15.08.2017 - č. 377/2013 Sb. - Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv - ve znění 229/2017 Sb.

Předpis č. 377/2013 Sb. - Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv

č. 243/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech p...

Předpis č. 243/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

č. 244/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekční...

Předpis č. 244/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

č. 245/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 34/15 ve věci návrhů na zrušení některýc...

Předpis č. 245/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 34/15 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Litvínova č. 3/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Varnsdorfu č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města

15.08.2017 - č. 245/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS ...

Předpis č. 245/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 34/15 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Litvínova č. 3/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Varnsdorfu č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města

č. 242/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 242/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 241/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 241/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

č. 240/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 240/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

č. 239/2017 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa

Předpis č. 239/2017 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa

č. 238/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Mi...

Předpis č. 238/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

č. 235/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technick...

Předpis č. 235/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

č. 236/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škod...

Předpis č. 236/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.