Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2018 - č. 301/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování d...

Předpis č. 301/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 303/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušen...

Předpis č. 303/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti

01.01.2018 - č. 311/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podl...

Předpis č. 311/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018

01.01.2018 - č. 318/2017 Sb. - Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních sa...

Předpis č. 318/2017 Sb. - Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

01.01.2018 - č. 325/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajskýc...

Předpis č. 325/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2018 - č. 327/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti...

Předpis č. 327/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.

01.01.2018 - č. 330/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahov...

Předpis č. 330/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

01.01.2018 - č. 339/2017 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace p...

Předpis č. 339/2017 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

01.01.2018 - č. 466/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, ...

Předpis č. 466/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 341/2017 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných...

Předpis č. 341/2017 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

01.01.2018 - č. 467/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanove...

Předpis č. 467/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb.

01.01.2018 - č. 343/2017 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za ro...

Předpis č. 343/2017 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018

01.01.2018 - č. 469/2017 Sb. - Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hos...

Předpis č. 469/2017 Sb. - Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem

01.01.2018 - č. 344/2017 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018

Předpis č. 344/2017 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018

01.01.2018 - č. 470/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se ...

Předpis č. 470/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 348/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro ...

Předpis č. 348/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem

01.01.2018 - č. 471/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb...

Předpis č. 471/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

01.01.2018 - č. 353/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služe...

Předpis č. 353/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018

01.01.2018 - č. 472/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předchá...

Předpis č. 472/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

01.01.2018 - č. 354/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se...

Předpis č. 354/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů