Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2017 - č. 308/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 308/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu

01.07.2017 - č. 181/2014 Sb. - Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zák... - ve znění 104/2017 Sb.

Předpis č. 181/2014 Sb. - Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

01.07.2017 - č. 204/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 204/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2017 - č. 340/2015 Sb. - Zákon o registru smluv

Předpis č. 340/2015 Sb. - Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

01.07.2017 - č. 382/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 382/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2017 - č. 194/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzku...

Předpis č. 194/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 160/2017 Sb. - Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací...

Předpis č. 160/2017 Sb. - Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí

01.07.2017 - č. 164/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/...

Předpis č. 164/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 23/1994 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního... - ve znění 166/2017 Sb.

Předpis č. 23/1994 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli

01.07.2017 - č. 166/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 166/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 168/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb...

Předpis č. 168/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 172/2017 Sb. - Vyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné...

Předpis č. 172/2017 Sb. - Vyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti

01.07.2017 - č. 173/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštn...

Předpis č. 173/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 170/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Předpis č. 170/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

01.07.2017 - č. 565/1990 Sb. - Zákon o místních poplatcích - ve znění 170/2017 Sb.

Předpis č. 565/1990 Sb. - Zákon České národní rady o místních poplatcích

01.07.2017 - č. 593/1992 Sb. - Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů - ve znění 170/2017 Sb.

Předpis č. 593/1992 Sb. - Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

01.07.2017 - č. 512/2002 Sb. - Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních s... - ve znění 173/2017 Sb.

Předpis č. 512/2002 Sb. - Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

01.07.2017 - č. 355/2014 Sb. - Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v sou... - ve znění 170/2017 Sb.

Předpis č. 355/2014 Sb. - Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

01.07.2017 - č. 175/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb....

Předpis č. 175/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 176/2017 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ...

Předpis č. 176/2017 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese