Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2018 - č. 239/2017 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění fun...

Předpis č. 239/2017 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa

01.01.2018 - č. 247/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním pom...

Předpis č. 247/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 474/2017 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

Předpis č. 474/2017 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

01.01.2018 - č. 248/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici...

Předpis č. 248/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 253/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opa...

Předpis č. 253/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 57/2012 Sb. - Vyhláška o minimálních náležitostech statutu účastnického fo... - ve znění 476/2017 Sb.

Předpis č. 57/2012 Sb. - Vyhláška o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu

01.01.2018 - č. 256/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajo...

Předpis č. 256/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 215/2012 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci některých pro... - ve znění 476/2017 Sb.

Předpis č. 215/2012 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

01.01.2018 - č. 260/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém u...

Předpis č. 260/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 341/2012 Sb. - Vyhláška o rozsahu činností depozitáře účastnického fondu - ve znění 476/2017 Sb.

Předpis č. 341/2012 Sb. - Vyhláška o rozsahu činností depozitáře účastnického fondu

01.01.2018 - č. 272/2017 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vyb...

Předpis č. 272/2017 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

01.01.2018 - č. 425/2012 Sb. - Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České ... - ve znění 476/2017 Sb.

Předpis č. 425/2012 Sb. - Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance

01.01.2018 - č. 273/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se...

Předpis č. 273/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 474/2013 Sb. - Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčn... - ve znění 476/2017 Sb.

Předpis č. 474/2013 Sb. - Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů

01.01.2018 - č. 274/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetníc...

Předpis č. 274/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 286/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb...

Předpis č. 286/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 290/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdrav...

Předpis č. 290/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2018 - č. 293/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odp...

Předpis č. 293/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 117/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti,... - ve znění 476/2017 Sb.

Předpis č. 117/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu

01.01.2018 - č. 297/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na ...

Předpis č. 297/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů