Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 279/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád v...

Předpis č. 279/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

č. 280/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád v...

Předpis č. 280/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

č. 275/2017 Sb. - Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky

Předpis č. 275/2017 Sb. - Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky

č. 274/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných ...

Předpis č. 274/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

č. 273/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. ...

Předpis č. 273/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

č. 272/2017 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a ří...

Předpis č. 272/2017 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

č. 271/2017 Sb. - Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

Předpis č. 271/2017 Sb. - Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

č. 270/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potř...

Předpis č. 270/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

č. 269/2017 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 269/2017 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. srpna 2017

22.08.2017 - č. 268/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 160 odst. 2 č. 1...

Předpis č. 268/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 22/16 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

č. 268/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 160 odst. 2 č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

Předpis č. 268/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 22/16 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

19.08.2017 - č. 235/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalo...

Předpis č. 235/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

19.08.2017 - č. 236/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření ...

Předpis č. 236/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.

19.08.2017 - č. 108/2011 Sb. - Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody ... - ve znění 236/2017 Sb.

Předpis č. 108/2011 Sb. - Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu

19.08.2017 - č. 341/2014 Sb. - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technickýc... - ve znění 235/2017 Sb.

Předpis č. 341/2014 Sb. - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

č. 267/2017 Sb. - Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání

Předpis č. 267/2017 Sb. - Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání

18.08.2017 - č. 246/2017 Sb. - Zákon o evropských politických stranách a evropských politi...

Předpis č. 246/2017 Sb. - Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů

18.08.2017 - č. 249/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních po...

Předpis č. 249/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

č. 266/2017 Sb. - Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Předpis č. 266/2017 Sb. - Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

č. 255/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších pře...

Předpis č. 255/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů