Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2018 - č. 459/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležit...

Předpis č. 459/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek

01.01.2018 - č. 463/2017 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničn...

Předpis č. 463/2017 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

01.01.2018 - č. 464/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodn...

Předpis č. 464/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

01.01.2018 - č. 465/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasif...

Předpis č. 465/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů

01.01.2018 - č. 80/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení...

Předpis č. 80/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

01.01.2018 - č. 99/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecn...

Předpis č. 99/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2018 - č. 140/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za ...

Předpis č. 140/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

01.01.2018 - č. 323/2013 Sb. - Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na záp... - ve znění 459/2017 Sb.

Předpis č. 323/2013 Sb. - Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek

01.01.2018 - č. 145/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na ...

Předpis č. 145/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 197/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování n...

Předpis č. 197/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 428/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacíc... - ve znění 448/2017 Sb.

Předpis č. 428/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

01.01.2018 - č. 198/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochr...

Předpis č. 198/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 200/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociál...

Předpis č. 200/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2018 - č. 203/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém po...

Předpis č. 203/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2018 - č. 476/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s uk...

Předpis č. 476/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření

01.01.2018 - č. 225/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním pláno...

Předpis č. 225/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2018 - č. 239/2017 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění fun...

Předpis č. 239/2017 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa

01.01.2018 - č. 247/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním pom...

Předpis č. 247/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 474/2017 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

Předpis č. 474/2017 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

01.01.2018 - č. 248/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici...

Předpis č. 248/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů