Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2018 - č. 444/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 444/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 445/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůs...

Předpis č. 445/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb.

01.01.2018 - č. 449/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 449/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 450/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku ...

Předpis č. 450/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

01.01.2018 - č. 451/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikac...

Předpis č. 451/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

01.01.2018 - č. 500/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele - ve znění 441/2017 Sb.

Předpis č. 500/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

01.01.2018 - č. 501/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k účetnictví pro banky a jiné finanční in... - ve znění 442/2017 Sb.

Předpis č. 501/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi

01.01.2018 - č. 518/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti - ve znění 444/2017 Sb.

Předpis č. 518/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

01.01.2018 - č. 502/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k účetnictví pro pojišťovny - ve znění 443/2017 Sb.

Předpis č. 502/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami

01.01.2018 - č. 443/1992 Sb. - Nařízení vlády České republiky o prohlášení území pevnosti T... - ve znění 430/2017 Sb.

Předpis č. 443/1992 Sb. - Nařízení vlády České republiky o prohlášení území pevnosti Terezín za památkovou rezervaci

01.01.2018 - č. 136/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a ... - ve znění 449/2017 Sb.

Předpis č. 136/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

01.01.2018 - č. 128/2009 Sb. - Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadav... - ve znění 445/2017 Sb.

Předpis č. 128/2009 Sb. - Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty

01.01.2018 - č. 367/2015 Sb. - Vyhláška o finančním vypořádání - ve znění 435/2017 Sb.

Předpis č. 367/2015 Sb. - Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

01.01.2018 - č. 423/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu p...

Předpis č. 423/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)

01.01.2018 - č. 429/2017 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech ce...

Předpis č. 429/2017 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

01.01.2018 - č. 448/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se...

Předpis č. 448/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 452/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípust...

Předpis č. 452/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 105/2010 Sb. - Vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmito... - ve znění 423/2017 Sb.

Předpis č. 105/2010 Sb. - Vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)

01.01.2018 - č. 415/2012 Sb. - Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování ... - ve znění 452/2017 Sb.

Předpis č. 415/2012 Sb. - Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

01.01.2018 - č. 458/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání...

Předpis č. 458/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů