Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. o1/c229/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 515/2020 Sb.

Předpis č. o1/c229/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 515/2020 Sb.

23.12.2020 - č. 552/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 20z odst. 1 vět ...

Předpis č. 552/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 10/17 ve věci návrhů na zrušení § 20z odst. 1 vět třetí a čtvrté zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.

č. 561/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifiká...

Předpis č. 561/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického

č. 560/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifiká...

Předpis č. 560/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického

č. 559/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifiká...

Předpis č. 559/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického

č. 558/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifiká...

Předpis č. 558/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického

č. 557/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifiká...

Předpis č. 557/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického

č. 556/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k ...

Předpis č. 556/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu

č. 555/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k zá...

Předpis č. 555/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

č. 552/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 20z odst. 1 vět třetí a čtvrté zákona č. 634/1992 Sb., o...

Předpis č. 552/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 10/17 ve věci návrhů na zrušení § 20z odst. 1 vět třetí a čtvrté zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.

č. 563/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodo...

Předpis č. 563/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

č. 562/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, p...

Předpis č. 562/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

č. 554/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50...

Předpis č. 554/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.

č. 553/2020 Sb. - Vyhláška o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktn...

Předpis č. 553/2020 Sb. - Vyhláška o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy

č. 599/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1379, kterým vláda ČR ukládá orgánům veřejné moci a správním orgán...

Předpis č. 599/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1379 o přijetí krizového opatření

23.12.2020 - č. 569/2020 Sb. - Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací ...

Předpis č. 569/2020 Sb. - Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

23.12.2020 - č. 593/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1373 o prodloužení nouzové...

Předpis č. 593/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

č. 598/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1378 o nařízení hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy...

Předpis č. 598/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1378 o přijetí krizového opatření

č. 597/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1377 o omezení provozu vysokých škol, středních a vyšších odbornýc...

Předpis č. 597/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1377 o přijetí krizového opatření

č. 596/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1376 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služe...

Předpis č. 596/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1376 o přijetí krizového opatření