Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

21.04.2020 - č. 180/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalo...

Předpis č. 180/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

č. 183/2020 Sb. - Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžní...

Předpis č. 183/2020 Sb. - Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

č. 182/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 182/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 181/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živ...

Předpis č. 181/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

č. 180/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technick...

Předpis č. 180/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

č. 220/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 491 o vzdělávání žáků a studentů

Předpis č. 220/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 491 o přijetí krizového opatření

20.04.2020 - č. 178/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 421 o zrušení usnesení vlá...

Předpis č. 178/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 421 o zrušení krizového opatření

č. 179/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 422 o zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanov...

Předpis č. 179/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 422 o přijetí krizového opatření

17.04.2020 - č. 176/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstv...

Předpis č. 176/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 3. března 2020 sp. zn. Pl. ÚS 26/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

17.04.2020 - č. 177/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souv...

Předpis č. 177/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

17.04.2020 - č. 179/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 422 o zajištění nezbytné p...

Předpis č. 179/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 422 o přijetí krizového opatření

č. 178/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 421 o zrušení usnesení vládyč. 201, vyhlášené pod č. 74/2020 Sb., ...

Předpis č. 178/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 421 o zrušení krizového opatření

č. 177/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

Předpis č. 177/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

č. 176/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokát...

Předpis č. 176/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 3. března 2020 sp. zn. Pl. ÚS 26/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

č. 175/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 20...

Předpis č. 175/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2022, 0,10 %

15.04.2020 - č. 159/2020 Sb. - Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatře...

Předpis č. 159/2020 Sb. - Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

č. 171/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových náro...

Předpis č. 171/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

15.04.2020 - č. 164/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních sl...

Předpis č. 164/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

č. 170/2020 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělován

Předpis č. 170/2020 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělován

č. 169/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení...

Předpis č. 169/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů