Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2018 - č. 54/2008 Sb. - Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích... - ve znění 413/2017 Sb.

Předpis č. 54/2008 Sb. - Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů

01.01.2018 - č. 84/2008 Sb. - Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zac... - ve znění 414/2017 Sb.

Předpis č. 84/2008 Sb. - Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

01.01.2018 - č. 388/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytová... - ve znění 408/2017 Sb.

Předpis č. 388/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

01.01.2018 - č. 416/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělává...

Předpis č. 416/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.

01.01.2018 - č. 417/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 20...

Předpis č. 417/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 419/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úp...

Předpis č. 419/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství

01.01.2018 - č. 79/1996 Sb. - Vyhláška o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státn... - ve znění 419/2017 Sb.

Předpis č. 79/1996 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení

01.01.2018 - č. 205/1999 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o pojištění odpovědnosti z... - ve znění 417/2017 Sb.

Předpis č. 205/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 168/1999Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

01.01.2018 - č. 244/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o myslivosti - ve znění 419/2017 Sb.

Předpis č. 244/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

01.01.2018 - č. 270/2010 Sb. - Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků - ve znění 411/2017 Sb.

Předpis č. 270/2010 Sb. - Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků

01.01.2018 - č. 420/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vy...

Předpis č. 420/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

01.01.2018 - č. 421/2017 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových ro...

Předpis č. 421/2017 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

01.01.2018 - č. 426/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb...

Předpis č. 426/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 427/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb....

Předpis č. 427/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 112/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování ná... - ve znění 426/2017 Sb.

Předpis č. 112/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

01.01.2018 - č. 351/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nák... - ve znění 434/2017 Sb.

Předpis č. 351/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích

01.01.2018 - č. 430/2017 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Frant...

Předpis č. 430/2017 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace

01.01.2018 - č. 431/2017 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úko...

Předpis č. 431/2017 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2018

01.01.2018 - č. 433/2017 Sb. - Nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým

Předpis č. 433/2017 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

01.01.2018 - č. 434/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb...

Předpis č. 434/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob