Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2017 - č. 251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích

Předpis č. 251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích

01.07.2017 - č. 398/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované ...

Předpis č. 398/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici

01.07.2017 - č. 64/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způs...

Předpis č. 64/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2017 - č. 67/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách zís...

Předpis č. 67/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 69/2017 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za ...

Předpis č. 69/2017 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

01.07.2017 - č. 104/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních ...

Předpis č. 104/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony

01.07.2017 - č. 112/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu...

Předpis č. 112/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

01.07.2017 - č. 125/2017 Sb. - Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, os...

Předpis č. 125/2017 Sb. - Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení

01.07.2017 - č. 126/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb...

Předpis č. 126/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

01.07.2017 - č. 139/2017 Sb. - Nařízení vlády o plánování obrany státu

Předpis č. 139/2017 Sb. - Nařízení vlády o plánování obrany státu

01.07.2017 - č. 149/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o z...

Předpis č. 149/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 150/2017 Sb. - Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon ...

Předpis č. 150/2017 Sb. - Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

01.07.2017 - č. 67/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č.... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 67/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii

01.07.2017 - č. 283/1993 Sb. - Zákon o státním zastupitelství - ve znění 64/2017 Sb.

Předpis č. 283/1993 Sb. - Zákon o státním zastupitelství

01.07.2017 - č. 290/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 290/1993 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích

01.07.2017 - č. 82/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 82/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2017 - č. 237/1995 Sb. - Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému pr... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 237/1995 Sb. - Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů

01.07.2017 - č. 360/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 360/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí

01.07.2017 - č. 29/2000 Sb. - Zákon o poštovních službách - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 29/2000 Sb. - Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)

01.07.2017 - č. 132/2000 Sb. - Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zá... - ve znění 250/2016 Sb.

Předpis č. 132/2000 Sb. - Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze