Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2018 - č. 222/2010 Sb. - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a sprá... - ve znění 399/2017 Sb.

Předpis č. 222/2010 Sb. - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

01.01.2018 - č. 465/2012 Sb. - Vyhláška o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů... - ve znění 404/2017 Sb.

Předpis č. 465/2012 Sb. - Vyhláška o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence

01.01.2018 - č. 163/2014 Sb. - Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních dru... - ve znění 392/2017 Sb.

Předpis č. 163/2014 Sb. - Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

01.01.2018 - č. 406/2017 Sb. - Nařízení o úpravě náhrady

Předpis č. 406/2017 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

01.01.2018 - č. 407/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze ...

Předpis č. 407/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

01.01.2018 - č. 408/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provede...

Předpis č. 408/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 409/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřován...

Předpis č. 409/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 410/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů...

Předpis č. 410/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

01.01.2018 - č. 411/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventa...

Předpis č. 411/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 412/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu...

Předpis č. 412/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 413/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu ...

Předpis č. 413/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 414/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné ...

Předpis č. 414/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb.

01.01.2018 - č. 415/2017 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech ...

Předpis č. 415/2017 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů

01.01.2018 - č. 405/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumen...

Předpis č. 405/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

01.01.2018 - č. 169/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na ... - ve znění 405/2017 Sb.

Předpis č. 169/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

01.01.2018 - č. 499/2006 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb - ve znění 405/2017 Sb.

Předpis č. 499/2006 Sb. - Vyhláška o dokumentaci staveb

01.01.2018 - č. 54/2008 Sb. - Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích... - ve znění 413/2017 Sb.

Předpis č. 54/2008 Sb. - Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů

01.01.2018 - č. 84/2008 Sb. - Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zac... - ve znění 414/2017 Sb.

Předpis č. 84/2008 Sb. - Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

01.01.2018 - č. 388/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytová... - ve znění 408/2017 Sb.

Předpis č. 388/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

01.01.2018 - č. 416/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělává...

Předpis č. 416/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.