Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

13.01.2018 - č. 454/2017 Sb. - Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněn...

Předpis č. 454/2017 Sb. - Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze

13.01.2018 - č. 1/2018 Sb. - Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zá...

Předpis č. 1/2018 Sb. - Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

13.01.2018 - č. 7/2018 Sb. - Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební ins...

Předpis č. 7/2018 Sb. - Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

č. 7/2018 Sb. - Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním úč...

Předpis č. 7/2018 Sb. - Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

č. 2/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zá...

Předpis č. 2/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

č. 3/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin...

Předpis č. 3/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky

č. 4/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékán...

Předpis č. 4/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb.

č. 5/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 5/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018

č. 6/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Předpis č. 6/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

06.01.2018 - č. 462/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním...

Předpis č. 462/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

č. 1/2018 Sb. - Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

Předpis č. 1/2018 Sb. - Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

03.01.2018 - č. 424/2017 Sb. - Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikaj...

Předpis č. 424/2017 Sb. - Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

03.01.2018 - č. 233/2009 Sb. - Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování... - ve znění 402/2017 Sb.

Předpis č. 233/2009 Sb. - Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky

03.01.2018 - č. 204/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na ...

Předpis č. 204/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

03.01.2018 - č. 308/2017 Sb. - Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskyto...

Předpis č. 308/2017 Sb. - Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

03.01.2018 - č. 309/2017 Sb. - Vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na ...

Předpis č. 309/2017 Sb. - Vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

03.01.2018 - č. 319/2017 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálové...

Předpis č. 319/2017 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu

03.01.2018 - č. 408/2010 Sb. - Zákon o finančním zajištění - ve znění 204/2017 Sb.

Předpis č. 408/2010 Sb. - Zákon o finančním zajištění

03.01.2018 - č. 402/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádoste...

Předpis č. 402/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 312/2014 Sb. - Konsolidační vyhláška státu - ve znění 396/2017 Sb.

Předpis č. 312/2014 Sb. - Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)