Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 15/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy

Předpis č. 15/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy

č. 14/2018 Sb. - Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

Předpis č. 14/2018 Sb. - Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

29.01.2018 - č. 13/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně ...

Předpis č. 13/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

č. 13/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovac...

Předpis č. 13/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

29.01.2018 - č. 500/2006 Sb. - Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací ... - ve znění 13/2018 Sb.

Předpis č. 500/2006 Sb. - Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti

24.01.2018 - č. 3/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanove...

Předpis č. 3/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky

24.01.2018 - č. 378/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin - ve znění 3/2018 Sb.

Předpis č. 378/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

24.01.2018 - č. 61/2011 Sb. - Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zko... - ve znění 3/2018 Sb.

Předpis č. 61/2011 Sb. - Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby

č. 12/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpis...

Předpis č. 12/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

24.01.2018 - č. 12/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočt...

Předpis č. 12/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

č. 11/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodli...

Předpis č. 11/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

č. 10/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Sená...

Předpis č. 10/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo)

č. 9/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovanýc...

Předpis č. 9/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

č. 8/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a č. 376/2017 Sb., o vyloučení některý...

Předpis č. 8/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení

15.01.2018 - č. 2/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 2/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

15.01.2018 - č. 108/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví - ve znění 2/2018 Sb.

Předpis č. 108/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

13.01.2018 - č. 370/2017 Sb. - Zákon o platebním styku

Předpis č. 370/2017 Sb. - Zákon o platebním styku

13.01.2018 - č. 371/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 371/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

13.01.2018 - č. 58/1995 Sb. - Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou - ve znění 371/2017 Sb.

Předpis č. 58/1995 Sb. - Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

13.01.2018 - č. 156/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve zn... - ve znění 370/2017 Sb.

Předpis č. 156/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony