Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 23/2018 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Předpis č. 23/2018 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 22/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních pam...

Předpis č. 22/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

č. 21/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky...

Předpis č. 21/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů

č. 19/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a ...

Předpis č. 19/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

č. 20/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím ...

Předpis č. 20/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku

č. 18/2018 Sb. - Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdoláv...

Předpis č. 18/2018 Sb. - Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek

č. 17/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

Předpis č. 17/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

03.02.2018 - č. 11/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřen...

Předpis č. 11/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

03.02.2018 - č. 215/2008 Sb. - Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivý... - ve znění 11/2018 Sb.

Předpis č. 215/2008 Sb. - Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

01.02.2018 - č. 148/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském p...

Předpis č. 148/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.02.2018 - č. 259/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na ...

Předpis č. 259/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.02.2018 - č. 437/2017 Sb. - Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služ...

Předpis č. 437/2017 Sb. - Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby

01.02.2018 - č. 4/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřen...

Předpis č. 4/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb.

01.02.2018 - č. 331/2004 Sb. - Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání ... - ve znění 4/2018 Sb.

Předpis č. 331/2004 Sb. - Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby

01.02.2018 - č. 14/2018 Sb. - Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

Předpis č. 14/2018 Sb. - Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

č. 16/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dn...

Předpis č. 16/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)

č. 15/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy

Předpis č. 15/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy

č. 14/2018 Sb. - Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

Předpis č. 14/2018 Sb. - Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

29.01.2018 - č. 13/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně ...

Předpis č. 13/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

č. 13/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovac...

Předpis č. 13/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.