Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 331/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení dalších odrůdovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zaps...

Předpis č. 331/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení dalších odrůdovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy

č. 330/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování p...

Předpis č. 330/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

č. 328/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním př...

Předpis č. 328/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

č. 327/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ...

Předpis č. 327/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.

č. 326/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně někte...

Předpis č. 326/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

č. 325/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění poz...

Předpis č. 325/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

04.10.2017 - č. 111/1994 Sb. - Zákon o silniční dopravě - ve znění 304/2017 Sb.

Předpis č. 111/1994 Sb. - Zákon o silniční dopravě

č. 324/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

Předpis č. 324/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

04.10.2017 - č. 322/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrn...

Předpis č. 322/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období

č. 323/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyh...

Předpis č. 323/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

č. 322/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období

Předpis č. 322/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období

č. 321/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních...

Předpis č. 321/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.

č. 320/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní ...

Předpis č. 320/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů

04.10.2017 - č. 288/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výr...

Předpis č. 288/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar

04.10.2017 - č. 298/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exek...

Předpis č. 298/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

04.10.2017 - č. 304/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopr...

Předpis č. 304/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

04.10.2017 - č. 307/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 307/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

04.10.2017 - č. 478/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě - ve znění 307/2017 Sb.

Předpis č. 478/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě

č. 319/2017 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu

Předpis č. 319/2017 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu

č. 318/2017 Sb. - Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Předpis č. 318/2017 Sb. - Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků