Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 36/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (...

Předpis č. 36/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

č. 35/2018 Sb. - Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sně...

Předpis č. 35/2018 Sb. - Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny

07.03.2018 - č. 154/1994 Sb. - Zákon o bezpečnostní informační službě - ve znění 35/2018 Sb.

Předpis č. 154/1994 Sb. - Zákon o bezpečnostní informační službě

07.03.2018 - č. 289/2005 Sb. - Zákon o Vojenském zpravodajství - ve znění 35/2018 Sb.

Předpis č. 289/2005 Sb. - Zákon o Vojenském zpravodajství

05.03.2018 - č. 31/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provede...

Předpis č. 31/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2018 - č. 59/2017 Sb. - Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních...

Předpis č. 59/2017 Sb. - Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů

01.03.2018 - č. 24/2018 Sb. - Nařízení vlády o určení kompenzačního opatření ukládaného uc...

Předpis č. 24/2018 Sb. - Nařízení vlády o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce

01.03.2018 - č. 27/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb...

Předpis č. 27/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2018 - č. 28/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb....

Předpis č. 28/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2018 - č. 29/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb....

Předpis č. 29/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2018 - č. 262/2012 Sb. - Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním pro... - ve znění 27/2018 Sb.

Předpis č. 262/2012 Sb. - Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

01.03.2018 - č. 34/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb....

Předpis č. 34/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

28.02.2018 - č. 8/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb...

Předpis č. 8/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení

28.02.2018 - č. 112/2016 Sb. - Zákon o evidenci tržeb - ve znění 8/2018 Sb.

Předpis č. 112/2016 Sb. - Zákon o evidenci tržeb

28.02.2018 - č. 15/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výro...

Předpis č. 15/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy

č. 34/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opa...

Předpis č. 34/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

22.02.2018 - č. 17/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné...

Předpis č. 17/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

22.02.2018 - č. 18/2018 Sb. - Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev...

Předpis č. 18/2018 Sb. - Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek

22.02.2018 - č. 19/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví ...

Předpis č. 19/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

22.02.2018 - č. 299/2003 Sb. - Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a ne... - ve znění 18/2018 Sb.

Předpis č. 299/2003 Sb. - Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka