Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.04.2018 - č. 25/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provede...

Předpis č. 25/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

č. 48/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v...

Předpis č. 48/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

č. 47/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozd...

Předpis č. 47/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

28.03.2018 - č. 42/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se...

Předpis č. 42/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

28.03.2018 - č. 176/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci... - ve znění 42/2018 Sb.

Předpis č. 176/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

č. 44/2018 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezen...

Předpis č. 44/2018 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

č. 43/2018 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo j...

Předpis č. 43/2018 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády

č. 46/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebn...

Předpis č. 46/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů

č. 45/2018 Sb. - Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných ...

Předpis č. 45/2018 Sb. - Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území

22.03.2018 - č. 37/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanove...

Předpis č. 37/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů

22.03.2018 - č. 277/2004 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozide... - ve znění 37/2018 Sb.

Předpis č. 277/2004 Sb. - Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)

č. 42/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditac...

Předpis č. 42/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

č. 41/2018 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Předpis č. 41/2018 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

č. 40/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 40/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

č. 39/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způ...

Předpis č. 39/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

08.03.2018 - č. 30/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb...

Předpis č. 30/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

č. 38/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 38/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

07.03.2018 - č. 35/2018 Sb. - Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvlá...

Předpis č. 35/2018 Sb. - Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny

07.03.2018 - č. 36/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o ...

Předpis č. 36/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

č. 37/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motor...

Předpis č. 37/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů