Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.11.2017 - č. 219/2003 Sb. - Zákon o oběhu osiva a sadby - ve znění 295/2017 Sb.

Předpis č. 219/2003 Sb. - Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

01.11.2017 - č. 92/2012 Sb. - Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybave... - ve znění 284/2017 Sb.

Předpis č. 92/2012 Sb. - Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

01.11.2017 - č. 99/2012 Sb. - Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení z... - ve znění 285/2017 Sb.

Předpis č. 99/2012 Sb. - Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

01.11.2017 - č. 503/2012 Sb. - Zákon o Státním pozemkovém úřadu - ve znění 295/2017 Sb.

Předpis č. 503/2012 Sb. - Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

01.11.2017 - č. 321/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb...

Předpis č. 321/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.

01.11.2017 - č. 326/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vl...

Předpis č. 326/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

01.11.2017 - č. 328/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb....

Předpis č. 328/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2017 - č. 329/2017 Sb. - Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení

Předpis č. 329/2017 Sb. - Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení

01.11.2017 - č. 331/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení dalších odrůdovocných druhů s úředně uz...

Předpis č. 331/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení dalších odrůdovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy

01.11.2017 - č. 100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí - ve znění 326/2017 Sb.

Předpis č. 100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

01.11.2017 - č. 334/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobn...

Předpis č. 334/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2017 - č. 335/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agroche...

Předpis č. 335/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2017 - č. 336/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provede...

Předpis č. 336/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

01.11.2017 - č. 275/1998 Sb. - Vyhláška o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťov... - ve znění 335/2017 Sb.

Předpis č. 275/1998 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků

01.11.2017 - č. 129/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných r... - ve znění 334/2017 Sb.

Předpis č. 129/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

01.11.2017 - č. 340/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb...

Předpis č. 340/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2017 - č. 342/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb...

Předpis č. 342/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2017 - č. 359/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším...

Předpis č. 359/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb.

01.11.2017 - č. 356/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsaho...

Předpis č. 356/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování

01.11.2017 - č. 286/2012 Sb. - Vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokro... - ve znění 359/2017 Sb.

Předpis č. 286/2012 Sb. - Vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy