Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 63/2018 Sb. - Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky

Předpis č. 63/2018 Sb. - Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky

č. 61/2018 Sb. - Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečný...

Předpis č. 61/2018 Sb. - Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů

č. 59/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných ...

Předpis č. 59/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 58/2018 Sb. - Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin

Předpis č. 58/2018 Sb. - Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin

č. 60/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických...

Předpis č. 60/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 11/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

12.04.2018 - č. 60/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. ...

Předpis č. 60/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 11/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

07.04.2018 - č. 46/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č...

Předpis č. 46/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů

07.04.2018 - č. 221/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví sazební... - ve znění 46/2018 Sb.

Předpis č. 221/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

č. 57/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 57/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. března 2018

č. 56/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za r...

Předpis č. 56/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 55/2018 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5000 Kč

Předpis č. 55/2018 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5000 Kč

č. 54/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlou...

Předpis č. 54/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

č. 53/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových náro...

Předpis č. 53/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

č. 52/2018 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Předpis č. 52/2018 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

č. 51/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a stanovení jejích bližších ochra...

Předpis č. 51/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 50/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných ...

Předpis č. 50/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 49/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochra...

Předpis č. 49/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.04.2018 - č. 10/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob... - ve znění 362/2017 Sb.

Předpis č. 10/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů

01.04.2018 - č. 170/2008 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za ... - ve znění 22/2018 Sb.

Předpis č. 170/2008 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

01.04.2018 - č. 106/2014 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za ... - ve znění 22/2018 Sb.

Předpis č. 106/2014 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky