Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.09.2017 - č. 209/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikační...

Předpis č. 209/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

01.09.2017 - č. 210/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním...

Předpis č. 210/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 214/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se ...

Předpis č. 214/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 229/1991 Sb. - Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku - ve znění 193/2017 Sb.

Předpis č. 229/1991 Sb. - Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

01.09.2017 - č. 31/1995 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o zeměměřictví - ve znění 214/2017 Sb.

Předpis č. 31/1995 Sb. - Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

01.09.2017 - č. 256/2001 Sb. - Zákon o pohřebnictví - ve znění 193/2017 Sb.

Předpis č. 256/2001 Sb. - Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů

01.09.2017 - č. 139/2002 Sb. - Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech - ve znění 193/2017 Sb.

Předpis č. 139/2002 Sb. - Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 96/2004 Sb. - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - ve znění 201/2017 Sb.

Předpis č. 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

01.09.2017 - č. 107/2005 Sb. - Vyhláška o školním stravování - ve znění 210/2017 Sb.

Předpis č. 107/2005 Sb. - Vyhláška o školním stravování

01.09.2017 - č. 238/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se p...

Předpis č. 238/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 2/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí školský zákon pro školy zřizovan... - ve znění 238/2017 Sb.

Předpis č. 2/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona

01.09.2017 - č. 243/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základní...

Předpis č. 243/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

01.09.2017 - č. 254/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příj...

Předpis č. 254/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 267/2017 Sb. - Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání n...

Předpis č. 267/2017 Sb. - Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání

01.09.2017 - č. 258/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve ...

Předpis č. 258/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 262/2017 Sb. - Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změn...

Předpis č. 262/2017 Sb. - Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)

01.09.2017 - č. 265/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování sho...

Předpis č. 265/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2017 - č. 120/2001 Sb. - Exekuční řád - ve znění 258/2017 Sb.

Předpis č. 120/2001 Sb. - Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

01.09.2017 - č. 48/2005 Sb. - Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech pl... - ve znění 243/2017 Sb.

Předpis č. 48/2005 Sb. - Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky