Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 231/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Předpis č. 231/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 3/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 232/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Předpis č. 232/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

č. 233/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpis...

Předpis č. 233/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

č. 234/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 234/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

31.07.2017 - č. 228/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technic...

Předpis č. 228/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

31.07.2017 - č. 245/2000 Sb. - Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu - ve znění 226/2017 Sb.

Předpis č. 245/2000 Sb. - Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

31.07.2017 - č. 302/2001 Sb. - Vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel - ve znění 228/2017 Sb.

Předpis č. 302/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

29.07.2017 - č. 206/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti...

Předpis č. 206/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

29.07.2017 - č. 118/2000 Sb. - Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměst... - ve znění 206/2017 Sb.

Předpis č. 118/2000 Sb. - Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

č. 221/2017 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Předpis č. 221/2017 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

č. 220/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způs...

Předpis č. 220/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

č. 219/2017 Sb. - Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a je...

Předpis č. 219/2017 Sb. - Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice

č. 218/2017 Sb. - Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení...

Předpis č. 218/2017 Sb. - Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozníhořádu

č. 217/2017 Sb. - Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva,černého loveckého prachu, bezdýmného pr...

Předpis č. 217/2017 Sb. - Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva,černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti

25.07.2017 - č. 194/2017 Sb. - Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorych...

Předpis č. 194/2017 Sb. - Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

25.07.2017 - č. 196/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového ...

Předpis č. 196/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy

25.07.2017 - č. 416/2009 Sb. - Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické inf... - ve znění 194/2017 Sb.

Předpis č. 416/2009 Sb. - Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

25.07.2017 - č. 452/2001 Sb. - Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení - ve znění 196/2017 Sb.

Předpis č. 452/2001 Sb. - Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

25.07.2017 - č. 441/2003 Sb. - Zákon o ochranných známkách - ve znění 196/2017 Sb.

Předpis č. 441/2003 Sb. - Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

č. 216/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnos...

Předpis č. 216/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.