Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 76/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrob...

Předpis č. 76/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.

11.05.2018 - č. 76/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č...

Předpis č. 76/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.

11.05.2018 - č. 101/1996 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobn... - ve znění 76/2018 Sb.

Předpis č. 101/1996 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže

č. 75/2018 Sb. - Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžní...

Předpis č. 75/2018 Sb. - Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

č. 74/2018 Sb. - Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení

Předpis č. 74/2018 Sb. - Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení

č. 73/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související...

Předpis č. 73/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky

č. 72/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a dop...

Předpis č. 72/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2018 - č. 45/2018 Sb. - Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlaš...

Předpis č. 45/2018 Sb. - Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území

01.05.2018 - č. 49/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pa...

Předpis č. 49/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.05.2018 - č. 50/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika...

Předpis č. 50/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.05.2018 - č. 51/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pe...

Předpis č. 51/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.05.2018 - č. 52/2018 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyh...

Předpis č. 52/2018 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

01.05.2018 - č. o4/c49/1988 Sb. - Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů - ve znění 52/2018 Sb.

Předpis č. o4/c49/1988 Sb. - Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

01.05.2018 - č. 71/2018 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančn...

Předpis č. 71/2018 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019

27.04.2018 - č. 61/2018 Sb. - Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a pr...

Předpis č. 61/2018 Sb. - Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů

27.04.2018 - č. 69/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí a odmítnutí vyslovení neústavnosti č...

Předpis č. 69/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/17 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017

č. o1/c35/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 66/2018 Sb.

Předpis č. o1/c35/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 66/2018 Sb.

č. 69/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí a odmítnutí vyslovení neústavnosti části § 35ca č. 586/1992 Sb., o daních z ...

Předpis č. 69/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/17 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017

č. 68/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 68/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

č. 67/2018 Sb. - Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti leg...

Předpis č. 67/2018 Sb. - Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu