Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 500/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 500/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 499/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1263 o přijetí krizového opatření

Předpis č. 499/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1263 o přijetí krizového opatření

27.12.2020 - č. 595/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1375 o zákazu volného pohybu osob na úz...

Předpis č. 595/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1375 o přijetí krizového opatření

27.12.2020 - č. 596/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1376 o zákazu maloobchodní...

Předpis č. 596/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1376 o přijetí krizového opatření

27.12.2020 - č. 597/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1377 o omezení provozu vys...

Předpis č. 597/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1377 o přijetí krizového opatření

27.12.2020 - č. 599/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1379, kterým vláda ČR uklá...

Předpis č. 599/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1379 o přijetí krizového opatření

26.12.2020 - č. 514/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb...

Předpis č. 514/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

26.12.2020 - č. 515/2020 Sb. - Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném sub...

Předpis č. 515/2020 Sb. - Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

24.12.2020 - č. 594/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1374 o změně krizových opa...

Předpis č. 594/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1374 o změně krizových opatření

č. 541/2020 Sb. - Zákon o odpadech

Předpis č. 541/2020 Sb. - Zákon o odpadech

č. 542/2020 Sb. - Zákon o výrobcích s ukončenou životností

Předpis č. 542/2020 Sb. - Zákon o výrobcích s ukončenou životností

č. 543/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích...

Předpis č. 543/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

č. 544/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění vodní zákon

Předpis č. 544/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 545/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon o obalech

Předpis č. 545/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

č. 546/2020 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzn...

Předpis č. 546/2020 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

č. 547/2020 Sb. - Nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým

Předpis č. 547/2020 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

č. 548/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřaze...

Předpis č. 548/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

č. 549/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou ...

Předpis č. 549/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů

č. 550/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulova...

Předpis č. 550/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021

č. 551/2020 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Předpis č. 551/2020 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí