Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

05.06.2018 - č. 254/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vi... - ve znění 80/2018 Sb.

Předpis č. 254/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí

č. 99/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., č. 243/2000 Sb...

Předpis č. 99/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 6/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

05.06.2018 - č. 94/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve ...

Předpis č. 94/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

05.06.2018 - č. 99/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanove...

Předpis č. 99/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 6/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

č. 97/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o ...

Předpis č. 97/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

č. 94/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další souvi...

Předpis č. 94/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 93/2018 Sb. - Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

Předpis č. 93/2018 Sb. - Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

č. 95/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiá...

Předpis č. 95/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

05.06.2018 - č. 523/1992 Sb. - Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR - ve znění 94/2018 Sb.

Předpis č. 523/1992 Sb. - Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

05.06.2018 - č. 93/2009 Sb. - Zákon o auditorech - ve znění 94/2018 Sb.

Předpis č. 93/2009 Sb. - Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)

č. 96/2018 Sb. - Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do...

Předpis č. 96/2018 Sb. - Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

č. 98/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propoje...

Předpis č. 98/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení

05.06.2018 - č. 98/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních p...

Předpis č. 98/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení

01.06.2018 - č. 310/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském p...

Předpis č. 310/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.06.2018 - č. 79/2018 Sb. - Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovová...

Předpis č. 79/2018 Sb. - Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

č. 92/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve zně...

Předpis č. 92/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

31.05.2018 - č. 92/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a ...

Předpis č. 92/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 91/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správ...

Předpis č. 91/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

č. 90/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro ...

Předpis č. 90/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

č. 89/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zá...

Předpis č. 89/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů