Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 320/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní ...

Předpis č. 320/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů

04.10.2017 - č. 288/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výr...

Předpis č. 288/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar

04.10.2017 - č. 298/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exek...

Předpis č. 298/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

04.10.2017 - č. 304/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopr...

Předpis č. 304/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

04.10.2017 - č. 307/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 307/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

04.10.2017 - č. 478/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě - ve znění 307/2017 Sb.

Předpis č. 478/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě

č. 319/2017 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu

Předpis č. 319/2017 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu

č. 318/2017 Sb. - Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Předpis č. 318/2017 Sb. - Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

01.10.2017 - č. 314/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb....

Předpis č. 314/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

01.10.2017 - č. 315/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb....

Předpis č. 315/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2017 - č. 316/2017 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné o...

Předpis č. 316/2017 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru

01.10.2017 - č. 58/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,...

Předpis č. 58/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.10.2017 - č. 255/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvíř...

Předpis č. 255/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2017 - č. 263/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z po...

Předpis č. 263/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2017 - č. 279/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 279/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2017 - č. 280/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 280/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2017 - č. 109/1994 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu vazby - ve znění 280/2017 Sb.

Předpis č. 109/1994 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu vazby

01.10.2017 - č. 281/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanove...

Předpis č. 281/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům

01.10.2017 - č. 345/1999 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody - ve znění 279/2017 Sb.

Předpis č. 345/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

01.10.2017 - č. 146/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifi... - ve znění 281/2017 Sb.

Předpis č. 146/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům