Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 111/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých č...

Předpis č. 111/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

15.06.2018 - č. 89/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní b...

Předpis č. 89/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů

15.06.2018 - č. 90/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovoz...

Předpis č. 90/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

15.06.2018 - č. 91/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činno...

Předpis č. 91/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

15.06.2018 - č. 136/2011 Sb. - Zákon o oběhu bankovek a mincí - ve znění 89/2018 Sb.

Předpis č. 136/2011 Sb. - Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

15.06.2018 - č. 38/2008 Sb. - Zákon o vývozu a dovozu zboží použitelného k výkonu trestu s... - ve znění 90/2018 Sb.

Předpis č. 38/2008 Sb. - Zákon o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

č. 110/2018 Sb. - Vyhláška o tabákových nálepkách

Předpis č. 110/2018 Sb. - Vyhláška o tabákových nálepkách

č. 109/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních...

Předpis č. 109/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

č. 108/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních...

Předpis č. 108/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb.

č. 107/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a ...

Předpis č. 107/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

13.06.2018 - č. 83/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb...

Předpis č. 83/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

13.06.2018 - č. 313/2010 Sb. - Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školstv... - ve znění 83/2018 Sb.

Předpis č. 313/2010 Sb. - Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

č. 106/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Předpis č. 106/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

č. 105/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)

Předpis č. 105/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)

č. 104/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy ...

Předpis č. 104/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019

č. 103/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních...

Předpis č. 103/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

č. 102/2018 Sb. - Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny

Předpis č. 102/2018 Sb. - Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny

č. 101/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpe...

Předpis č. 101/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.

č. 100/2018 Sb. - Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel

Předpis č. 100/2018 Sb. - Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel

05.06.2018 - č. 80/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se...

Předpis č. 80/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí