Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

28.11.2017 - č. 64/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agentura práce... - ve znění 374/2017 Sb.

Předpis č. 64/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

č. 385/2017 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlame...

Předpis č. 385/2017 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním kraji: 2 Středočeský pro politickou stranu 1. Občanská demokratická strana, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 58/2017-173 ze dne 19. listopadu 2017

č. 384/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okr...

Předpis č. 384/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

č. 383/2017 Sb. - Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce

Předpis č. 383/2017 Sb. - Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce

č. 382/2017 Sb. - Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce

Předpis č. 382/2017 Sb. - Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce

č. 381/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 381/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 380/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovaný...

Předpis č. 380/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

č. 379/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o někter...

Předpis č. 379/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb.

č. 11/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulova...

Předpis č. 11/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

16.11.2017 - č. 261/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letec...

Předpis č. 261/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

15.11.2017 - č. 368/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb...

Předpis č. 368/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů

č. 378/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 378/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 377/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrá...

Předpis č. 377/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta

č. 376/2017 Sb. - Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

Předpis č. 376/2017 Sb. - Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

14.11.2017 - č. 376/2017 Sb. - Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

Předpis č. 376/2017 Sb. - Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

č. 374/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentur...

Předpis č. 374/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

č. 372/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděnýc...

Předpis č. 372/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

č. 371/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Předpis č. 371/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

č. 370/2017 Sb. - Zákon o platebním styku

Předpis č. 370/2017 Sb. - Zákon o platebním styku

13.11.2017 - č. 372/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobn...

Předpis č. 372/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů