Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 132/2018 Sb. - Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

Předpis č. 132/2018 Sb. - Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

28.06.2018 - č. 145/2016 Sb. - Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů - ve znění 133/2018 Sb.

Předpis č. 145/2016 Sb. - Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)

23.06.2018 - č. 100/2018 Sb. - Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických...

Předpis č. 100/2018 Sb. - Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel

č. 124/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky

Předpis č. 124/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky

č. 125/2018 Sb. - Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládá...

Předpis č. 125/2018 Sb. - Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami

č. 126/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a sta...

Předpis č. 126/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor

č. 122/2018 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb

Předpis č. 122/2018 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb

21.06.2018 - č. 117/2018 Sb. - Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky

Předpis č. 117/2018 Sb. - Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky

21.06.2018 - č. 118/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestač...

Předpis č. 118/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)

č. 121/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a ...

Předpis č. 121/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

č. 120/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázov...

Předpis č. 120/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady

č. 119/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státní...

Předpis č. 119/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

č. 118/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečn...

Předpis č. 118/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)

č. 117/2018 Sb. - Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky

Předpis č. 117/2018 Sb. - Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky

č. 115/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elek...

Předpis č. 115/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017

č. 114/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

Předpis č. 114/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

21.06.2018 - č. 188/2009 Sb. - Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů - ve znění 118/2018 Sb.

Předpis č. 188/2009 Sb. - Vyhláška o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)

č. 123/2018 Sb. - Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro zákl...

Předpis č. 123/2018 Sb. - Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

21.06.2018 - č. 116/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 10 odst. 3 č. 36...

Předpis č. 116/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 16. května 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/16 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a na vyslovení protiústavnosti § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném do 30. června 2017

č. 116/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 10 odst. 3 č. 361/2000 Sb. a na vyslovení protiústavnost...

Předpis č. 116/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 16. května 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/16 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a na vyslovení protiústavnosti § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném do 30. června 2017