Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2018 - č. 185/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozem...

Předpis č. 185/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2018 - č. 186/2016 Sb. - Zákon o hazardních hrách - ve znění 251/2017 Sb.

Předpis č. 186/2016 Sb. - Zákon o hazardních hrách

01.07.2018 - č. 102/2018 Sb. - Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely st...

Předpis č. 102/2018 Sb. - Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny

01.07.2018 - č. 103/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu...

Předpis č. 103/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

01.07.2018 - č. 107/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se...

Předpis č. 107/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2018 - č. 108/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání ...

Předpis č. 108/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb.

01.07.2018 - č. 109/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštn...

Předpis č. 109/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2018 - č. 111/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých pod...

Předpis č. 111/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2018 - č. 112/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,...

Předpis č. 112/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2018 - č. 211/2000 Sb. - Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení - ve znění 111/2018 Sb.

Předpis č. 211/2000 Sb. - Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2018 - č. 155/2005 Sb. - Vyhláška o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních č... - ve znění 103/2018 Sb.

Předpis č. 155/2005 Sb. - Vyhláška o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

01.07.2018 - č. 400/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a z... - ve znění 107/2018 Sb.

Předpis č. 400/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

01.07.2018 - č. 304/2012 Sb. - Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních s... - ve znění 108/2018 Sb.

Předpis č. 304/2012 Sb. - Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

01.07.2018 - č. 114/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku ...

Předpis č. 114/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

01.07.2018 - č. 119/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb...

Předpis č. 119/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

01.07.2018 - č. 120/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a f...

Předpis č. 120/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady

01.07.2018 - č. 121/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 121/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2018 - č. 122/2018 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a s...

Předpis č. 122/2018 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb

01.07.2018 - č. 177/1996 Sb. - Advokátní tarif - ve znění 121/2018 Sb.

Předpis č. 177/1996 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

01.07.2018 - č. 126/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb....

Předpis č. 126/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor