Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 152/2018 Sb. - Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

Předpis č. 152/2018 Sb. - Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

č. 151/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších před...

Předpis č. 151/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

č. 150/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 455/2017 Sb...

Předpis č. 150/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 455/2017 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018

02.08.2018 - č. 150/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení M...

Předpis č. 150/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 455/2017 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018

č. 149/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných ...

Předpis č. 149/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

01.08.2018 - č. 124/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobn...

Předpis č. 124/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky

01.08.2018 - č. 162/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky - ve znění 124/2018 Sb.

Předpis č. 162/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky

01.08.2018 - č. 141/2018 Sb. - Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních inc...

Předpis č. 141/2018 Sb. - Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby

01.08.2018 - č. 142/2018 Sb. - Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce n...

Předpis č. 142/2018 Sb. - Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny

01.08.2018 - č. 395/1992 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajin... - ve znění 142/2018 Sb.

Předpis č. 395/1992 Sb. - Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

01.08.2018 - č. 147/2018 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění o...

Předpis č. 147/2018 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023

01.08.2018 - č. 143/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se...

Předpis č. 143/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

č. 148/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího st...

Předpis č. 148/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

č. 147/2018 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se země...

Předpis č. 147/2018 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023

č. 146/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea

Předpis č. 146/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea

č. 145/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,...

Předpis č. 145/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů

č. 144/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním...

Předpis č. 144/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

č. 143/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodo...

Předpis č. 143/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

24.07.2018 - č. 137/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotn...

Předpis č. 137/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

24.07.2018 - č. 98/2012 Sb. - Vyhláška o zdravotnické dokumentaci - ve znění 137/2018 Sb.

Předpis č. 98/2012 Sb. - Vyhláška o zdravotnické dokumentaci