Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

16.08.2018 - č. 251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích - ve znění 178/2018 Sb.

Předpis č. 251/2016 Sb. - Zákon o některých přestupcích

15.08.2018 - č. 136/2018 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Stá...

Předpis č. 136/2018 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

15.08.2018 - č. 98/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použ... - ve znění 136/2018 Sb.

Předpis č. 98/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení

15.08.2018 - č. 319/2014 Sb. - Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fond... - ve znění 136/2018 Sb.

Předpis č. 319/2014 Sb. - Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády

č. 166/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformit...

Předpis č. 166/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

č. 165/2018 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

Předpis č. 165/2018 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

č. 164/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a...

Předpis č. 164/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

10.08.2018 - č. 144/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb...

Předpis č. 144/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

10.08.2018 - č. 211/2010 Sb. - Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středn... - ve znění 144/2018 Sb.

Předpis č. 211/2010 Sb. - Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

č. 163/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpis...

Předpis č. 163/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

č. 162/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a ...

Předpis č. 162/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

č. 161/2018 Sb. - Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém za...

Předpis č. 161/2018 Sb. - Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

č. 160/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustn...

Předpis č. 160/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

č. 159/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Předpis č. 159/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

č. 158/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

Předpis č. 158/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

č. 157/2018 Sb. - Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018

Předpis č. 157/2018 Sb. - Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018

č. 156/2018 Sb. - Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018

Předpis č. 156/2018 Sb. - Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018

č. 155/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků voje...

Předpis č. 155/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů

č. 154/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro z...

Předpis č. 154/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

č. 153/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubn...

Předpis č. 153/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů