Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2018 - č. 472/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předchá...

Předpis č. 472/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

01.01.2018 - č. 354/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se...

Předpis č. 354/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 257/2012 Sb. - Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovo... - ve znění 472/2017 Sb.

Předpis č. 257/2012 Sb. - Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

01.01.2018 - č. 355/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkován...

Předpis č. 355/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 172/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro úč... - ve znění 471/2017 Sb.

Předpis č. 172/2016 Sb. - Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

01.01.2018 - č. 360/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb...

Předpis č. 360/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

01.01.2018 - č. 365/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacház...

Předpis č. 365/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2018 - č. 457/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provede...

Předpis č. 457/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 367/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových ...

Předpis č. 367/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2018 - č. 39/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní ... - ve znění 470/2017 Sb.

Předpis č. 39/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání

01.01.2018 - č. 373/2017 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018

Předpis č. 373/2017 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018

01.01.2018 - č. 641/2004 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašov... - ve znění 400/2017 Sb.

Předpis č. 641/2004 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

01.01.2018 - č. 379/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 379/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb.

01.01.2018 - č. 382/2017 Sb. - Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních č...

Předpis č. 382/2017 Sb. - Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce

01.01.2018 - č. 383/2017 Sb. - Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních ček...

Předpis č. 383/2017 Sb. - Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce

01.01.2018 - č. 384/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 384/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 387/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se...

Předpis č. 387/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 388/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance

Předpis č. 388/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance

01.01.2018 - č. 389/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veteriná...

Předpis č. 389/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

01.01.2018 - č. 396/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínk...

Předpis č. 396/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů