Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.12.2017 - č. 299/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékař...

Předpis č. 299/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.12.2017 - č. 312/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb...

Předpis č. 312/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2017 - č. 26/2000 Sb. - Zákon o veřejných dražbách - ve znění 291/2017 Sb.

Předpis č. 26/2000 Sb. - Zákon o veřejných dražbách

01.12.2017 - č. 350/2011 Sb. - Chemický zákon - ve znění 299/2017 Sb.

Předpis č. 350/2011 Sb. - Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

01.12.2017 - č. 366/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnickýc...

Předpis č. 366/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

01.12.2017 - č. 268/2014 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/... - ve znění 366/2017 Sb.

Předpis č. 268/2014 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2017 - č. 386/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání...

Předpis č. 386/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb.

č. 400/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlaš...

Předpis č. 400/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

č. 402/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazová...

Předpis č. 402/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

č. 401/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

Předpis č. 401/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018

č. 399/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službác...

Předpis č. 399/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

29.11.2017 - č. 377/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výro...

Předpis č. 377/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta

č. 398/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných ...

Předpis č. 398/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

č. 397/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. ...

Předpis č. 397/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

č. 396/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou ...

Předpis č. 396/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů

č. 389/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo v...

Předpis č. 389/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

č. 388/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance

Předpis č. 388/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance

č. 387/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o s...

Předpis č. 387/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

č. 386/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časo...

Předpis č. 386/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb.

č. 395/2017 Sb. - Sdělení Ministerstvo průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prová...

Předpis č. 395/2017 Sb. - Sdělení Ministerstvo průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace výrobců referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017