Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 168/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školác...

Předpis č. 168/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.

č. 167/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a j...

Předpis č. 167/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 182/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu...

Předpis č. 182/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony

16.08.2018 - č. 178/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní ...

Předpis č. 178/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

16.08.2018 - č. 179/2018 Sb. - Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajiště...

Předpis č. 179/2018 Sb. - Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond

16.08.2018 - č. 180/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti ins...

Předpis č. 180/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

č. 181/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další so...

Předpis č. 181/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 180/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojišt...

Předpis č. 180/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

č. 179/2018 Sb. - Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezi...

Předpis č. 179/2018 Sb. - Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond

č. 178/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,...

Předpis č. 178/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 177/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým r...

Předpis č. 177/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů

č. 176/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 176/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

č. 175/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 175/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

č. 174/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 174/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

č. 173/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon...

Předpis č. 173/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

č. 172/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 172/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

č. 171/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajišt...

Předpis č. 171/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění

č. 170/2018 Sb. - Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Předpis č. 170/2018 Sb. - Zákon o distribuci pojištění a zajištění

16.08.2018 - č. 82/1998 Sb. - Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním ... - ve znění 178/2018 Sb.

Předpis č. 82/1998 Sb. - Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

16.08.2018 - č. 340/2006 Sb. - Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojišt... - ve znění 180/2018 Sb.

Předpis č. 340/2006 Sb. - Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění