Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 612/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění ...

Předpis č. 612/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

31.12.2020 - č. 611/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslane...

Předpis č. 611/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

č. 611/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Předpis č. 611/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

č. 600/2020 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

Předpis č. 600/2020 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

31.12.2020 - č. 555/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb...

Předpis č. 555/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

č. 500/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 500/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 499/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1263 o přijetí krizového opatření

Předpis č. 499/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1263 o přijetí krizového opatření

27.12.2020 - č. 595/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1375 o zákazu volného pohybu osob na úz...

Předpis č. 595/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1375 o přijetí krizového opatření

27.12.2020 - č. 596/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1376 o zákazu maloobchodní...

Předpis č. 596/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1376 o přijetí krizového opatření

27.12.2020 - č. 597/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1377 o omezení provozu vys...

Předpis č. 597/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1377 o přijetí krizového opatření

27.12.2020 - č. 599/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1379, kterým vláda ČR uklá...

Předpis č. 599/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1379 o přijetí krizového opatření

26.12.2020 - č. 514/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb...

Předpis č. 514/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

26.12.2020 - č. 515/2020 Sb. - Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném sub...

Předpis č. 515/2020 Sb. - Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

24.12.2020 - č. 594/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1374 o změně krizových opa...

Předpis č. 594/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1374 o změně krizových opatření

č. 541/2020 Sb. - Zákon o odpadech

Předpis č. 541/2020 Sb. - Zákon o odpadech

č. 542/2020 Sb. - Zákon o výrobcích s ukončenou životností

Předpis č. 542/2020 Sb. - Zákon o výrobcích s ukončenou životností

č. 543/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích...

Předpis č. 543/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

č. 544/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění vodní zákon

Předpis č. 544/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 545/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon o obalech

Předpis č. 545/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

č. 546/2020 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzn...

Předpis č. 546/2020 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých