Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2020 - č. 244/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb....

Předpis č. 244/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov

01.07.2020 - č. 250/2020 Sb. - Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu...

Předpis č. 250/2020 Sb. - Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie

01.07.2020 - č. 251/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb...

Předpis č. 251/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

01.07.2020 - č. 132/2010 Sb. - Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání - ve znění 238/2020 Sb.

Předpis č. 132/2010 Sb. - Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)

01.07.2020 - č. 67/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s posky... - ve znění 163/2020 Sb.

Předpis č. 67/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

01.07.2020 - č. 225/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členský... - ve znění 13/2020 Sb.

Předpis č. 225/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů

01.07.2020 - č. 258/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb....

Předpis č. 258/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2020 - č. 259/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se...

Předpis č. 259/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.

01.07.2020 - č. 257/2020 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národní...

Předpis č. 257/2020 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku

01.07.2020 - č. 70/2012 Sb. - Vyhláška o preventivních prohlídkách - ve znění 259/2020 Sb.

Předpis č. 70/2012 Sb. - Vyhláška o preventivních prohlídkách

01.07.2020 - č. 267/2020 Sb. - Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrát...

Předpis č. 267/2020 Sb. - Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

01.07.2020 - č. 269/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se...

Předpis č. 269/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2020 - č. 278/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se...

Předpis č. 278/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.

01.07.2020 - č. 100/1996 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležit... - ve znění 278/2020 Sb.

Předpis č. 100/1996 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství

01.07.2020 - č. 277/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb...

Předpis č. 277/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2020 - č. 279/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotn...

Předpis č. 279/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2020 - č. 280/2020 Sb. - Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních ...

Předpis č. 280/2020 Sb. - Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

01.07.2020 - č. 281/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanov...

Předpis č. 281/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.07.2020 - č. 289/2020 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výro...

Předpis č. 289/2020 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů

01.07.2020 - č. 293/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Luž...

Předpis č. 293/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek