Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.09.2018 - č. 13/2005 Sb. - Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - ve znění 145/2018 Sb.

Předpis č. 13/2005 Sb. - Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

31.08.2018 - č. 168/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění ...

Předpis č. 168/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.

31.08.2018 - č. 169/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výs...

Předpis č. 169/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

31.08.2018 - č. 175/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecn...

Předpis č. 175/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

č. 192/2018 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané...

Předpis č. 192/2018 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

č. 191/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 191/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

č. 187/2018 Sb. - Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

Předpis č. 187/2018 Sb. - Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

č. 188/2018 Sb. - Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019

Předpis č. 188/2018 Sb. - Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019

č. 189/2018 Sb. - Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných ...

Předpis č. 189/2018 Sb. - Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

č. 190/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťová...

Předpis č. 190/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

24.08.2018 - č. 158/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe...

Předpis č. 158/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

č. 186/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelní...

Předpis č. 186/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2018 sp. zn. Pl. ÚS 3/16 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

23.08.2018 - č. 186/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 3 odst. 4 věty d...

Předpis č. 186/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2018 sp. zn. Pl. ÚS 3/16 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

č. 185/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Předpis č. 185/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

č. 184/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných ja...

Předpis č. 184/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

č. 183/2018 Sb. - Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládanýc...

Předpis č. 183/2018 Sb. - Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

18.08.2018 - č. 152/2018 Sb. - Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních ...

Předpis č. 152/2018 Sb. - Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

18.08.2018 - č. 153/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech...

Předpis č. 153/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů

18.08.2018 - č. 185/2009 Sb. - Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubníc... - ve znění 153/2018 Sb.

Předpis č. 185/2009 Sb. - Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů

č. 169/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infr...

Předpis č. 169/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony