Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.09.2018 - č. 101/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, ...

Předpis č. 101/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.09.2018 - č. 300/2017 Sb. - Stykový zákon

Předpis č. 300/2017 Sb. - Zákon o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon)

01.09.2018 - č. 87/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2018, ...

Předpis č. 87/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018

01.09.2018 - č. 123/2018 Sb. - Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky fin...

Předpis č. 123/2018 Sb. - Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

01.09.2018 - č. 131/2018 Sb. - Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku...

Předpis č. 131/2018 Sb. - Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance

01.09.2018 - č. 138/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb...

Předpis č. 138/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2018 - č. 140/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základní...

Předpis č. 140/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2018 - č. 145/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním...

Předpis č. 145/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2018 - č. 90/1995 Sb. - Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny - ve znění 300/2017 Sb.

Předpis č. 90/1995 Sb. - Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

01.09.2018 - č. 13/2005 Sb. - Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - ve znění 145/2018 Sb.

Předpis č. 13/2005 Sb. - Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

31.08.2018 - č. 168/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění ...

Předpis č. 168/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.

31.08.2018 - č. 169/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výs...

Předpis č. 169/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

31.08.2018 - č. 175/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecn...

Předpis č. 175/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

č. 192/2018 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané...

Předpis č. 192/2018 Sb. - Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

č. 191/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 191/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

č. 187/2018 Sb. - Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

Předpis č. 187/2018 Sb. - Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

č. 188/2018 Sb. - Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019

Předpis č. 188/2018 Sb. - Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019

č. 189/2018 Sb. - Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných ...

Předpis č. 189/2018 Sb. - Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

č. 190/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťová...

Předpis č. 190/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

24.08.2018 - č. 158/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe...

Předpis č. 158/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části