Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 196/2018 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

Předpis č. 196/2018 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

05.09.2018 - č. 156/2018 Sb. - Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018

Předpis č. 156/2018 Sb. - Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018

05.09.2018 - č. 157/2018 Sb. - Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018

Předpis č. 157/2018 Sb. - Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018

č. 195/2018 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění

Předpis č. 195/2018 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění

č. 194/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnok...

Předpis č. 194/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů

č. 193/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a...

Předpis č. 193/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

05.09.2018 - č. 146/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výro...

Předpis č. 146/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea

01.09.2018 - č. 151/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškol...

Předpis č. 151/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

01.09.2018 - č. 155/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturál...

Předpis č. 155/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2018 - č. 160/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadav...

Předpis č. 160/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

01.09.2018 - č. 161/2018 Sb. - Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedag...

Předpis č. 161/2018 Sb. - Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

01.09.2018 - č. 162/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení ...

Předpis č. 162/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

01.09.2018 - č. 163/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém...

Předpis č. 163/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2018 - č. 364/2005 Sb. - Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení - ve znění 162/2018 Sb.

Předpis č. 364/2005 Sb. - Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

01.09.2018 - č. 282/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná ... - ve znění 160/2018 Sb.

Předpis č. 282/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

01.09.2018 - č. 105/2008 Sb. - Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojens... - ve znění 155/2018 Sb.

Předpis č. 105/2008 Sb. - Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol

01.09.2018 - č. 74/2005 Sb. - Vyhláška o zájmovém vzdělávání - ve znění 163/2018 Sb.

Předpis č. 74/2005 Sb. - Vyhláška o zájmovém vzdělávání

01.09.2018 - č. 164/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb....

Předpis č. 164/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

01.09.2018 - č. 166/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanove...

Předpis č. 166/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2018 - č. 31/2010 Sb. - Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označe... - ve znění 164/2018 Sb.

Předpis č. 31/2010 Sb. - Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí