Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2018 - č. 426/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb...

Předpis č. 426/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 427/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb....

Předpis č. 427/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 112/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování ná... - ve znění 426/2017 Sb.

Předpis č. 112/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

01.01.2018 - č. 351/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nák... - ve znění 434/2017 Sb.

Předpis č. 351/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích

01.01.2018 - č. 430/2017 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Frant...

Předpis č. 430/2017 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace

01.01.2018 - č. 431/2017 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úko...

Předpis č. 431/2017 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2018

01.01.2018 - č. 433/2017 Sb. - Nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým

Předpis č. 433/2017 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

01.01.2018 - č. 434/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb...

Předpis č. 434/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

01.01.2018 - č. 435/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadác...

Předpis č. 435/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

01.01.2018 - č. 441/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 441/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 442/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 442/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 443/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 443/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 444/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 444/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 445/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůs...

Předpis č. 445/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb.

01.01.2018 - č. 449/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 449/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 450/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku ...

Předpis č. 450/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

01.01.2018 - č. 451/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikac...

Předpis č. 451/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

01.01.2018 - č. 500/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele - ve znění 441/2017 Sb.

Předpis č. 500/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

01.01.2018 - č. 501/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k účetnictví pro banky a jiné finanční in... - ve znění 442/2017 Sb.

Předpis č. 501/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi

01.01.2018 - č. 518/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti - ve znění 444/2017 Sb.

Předpis č. 518/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti