Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

22.08.2017 - č. 268/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 160 odst. 2 č. 1...

Předpis č. 268/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 22/16 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

č. 268/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 160 odst. 2 č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

Předpis č. 268/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 22/16 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

19.08.2017 - č. 235/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalo...

Předpis č. 235/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

19.08.2017 - č. 236/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření ...

Předpis č. 236/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.

19.08.2017 - č. 108/2011 Sb. - Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody ... - ve znění 236/2017 Sb.

Předpis č. 108/2011 Sb. - Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu

19.08.2017 - č. 341/2014 Sb. - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technickýc... - ve znění 235/2017 Sb.

Předpis č. 341/2014 Sb. - Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

č. 267/2017 Sb. - Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání

Předpis č. 267/2017 Sb. - Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání

18.08.2017 - č. 246/2017 Sb. - Zákon o evropských politických stranách a evropských politi...

Předpis č. 246/2017 Sb. - Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů

18.08.2017 - č. 249/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních po...

Předpis č. 249/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

č. 266/2017 Sb. - Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Předpis č. 266/2017 Sb. - Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

č. 255/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších pře...

Předpis č. 255/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

č. 254/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 254/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

č. 253/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteri...

Předpis č. 253/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů

č. 252/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvi...

Předpis č. 252/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

č. 251/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci

Předpis č. 251/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci

č. 250/2017 Sb. - Zákon o elektronické identifikaci

Předpis č. 250/2017 Sb. - Zákon o elektronické identifikaci

č. 249/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveř...

Předpis č. 249/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

č. 248/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 248/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

č. 247/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve...

Předpis č. 247/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

č. 246/2017 Sb. - Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákon...

Předpis č. 246/2017 Sb. - Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů