Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 386/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časo...

Předpis č. 386/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb.

č. 395/2017 Sb. - Sdělení Ministerstvo průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prová...

Předpis č. 395/2017 Sb. - Sdělení Ministerstvo průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace výrobců referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017

č. 394/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovaný...

Předpis č. 394/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

č. 393/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení České astronomické společno...

Předpis č. 393/2017 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení České astronomické společnosti

č. 392/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních d...

Předpis č. 392/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

č. 391/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných od...

Předpis č. 391/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.

č. 390/2017 Sb. - Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných...

Předpis č. 390/2017 Sb. - Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

28.11.2017 - č. 374/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb....

Předpis č. 374/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

28.11.2017 - č. 375/2017 Sb. - Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostníc...

Předpis č. 375/2017 Sb. - Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

28.11.2017 - č. 64/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agentura práce... - ve znění 374/2017 Sb.

Předpis č. 64/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

č. 385/2017 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlame...

Předpis č. 385/2017 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním kraji: 2 Středočeský pro politickou stranu 1. Občanská demokratická strana, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 58/2017-173 ze dne 19. listopadu 2017

č. 384/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okr...

Předpis č. 384/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

č. 383/2017 Sb. - Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce

Předpis č. 383/2017 Sb. - Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce

č. 382/2017 Sb. - Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce

Předpis č. 382/2017 Sb. - Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce

č. 381/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 381/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 380/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovaný...

Předpis č. 380/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

č. 379/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o někter...

Předpis č. 379/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb.

č. 11/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulova...

Předpis č. 11/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

16.11.2017 - č. 261/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letec...

Předpis č. 261/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

15.11.2017 - č. 368/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb...

Předpis č. 368/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů