Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 6/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Předpis č. 6/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

06.01.2018 - č. 462/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním...

Předpis č. 462/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

č. 1/2018 Sb. - Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

Předpis č. 1/2018 Sb. - Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

03.01.2018 - č. 424/2017 Sb. - Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikaj...

Předpis č. 424/2017 Sb. - Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

03.01.2018 - č. 233/2009 Sb. - Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování... - ve znění 402/2017 Sb.

Předpis č. 233/2009 Sb. - Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky

03.01.2018 - č. 204/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na ...

Předpis č. 204/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

03.01.2018 - č. 308/2017 Sb. - Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskyto...

Předpis č. 308/2017 Sb. - Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

03.01.2018 - č. 309/2017 Sb. - Vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na ...

Předpis č. 309/2017 Sb. - Vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

03.01.2018 - č. 319/2017 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálové...

Předpis č. 319/2017 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu

03.01.2018 - č. 408/2010 Sb. - Zákon o finančním zajištění - ve znění 204/2017 Sb.

Předpis č. 408/2010 Sb. - Zákon o finančním zajištění

03.01.2018 - č. 402/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádoste...

Předpis č. 402/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 312/2014 Sb. - Konsolidační vyhláška státu - ve znění 396/2017 Sb.

Předpis č. 312/2014 Sb. - Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

01.01.2018 - č. 222/2010 Sb. - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a sprá... - ve znění 399/2017 Sb.

Předpis č. 222/2010 Sb. - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

01.01.2018 - č. 465/2012 Sb. - Vyhláška o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů... - ve znění 404/2017 Sb.

Předpis č. 465/2012 Sb. - Vyhláška o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence

01.01.2018 - č. 163/2014 Sb. - Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních dru... - ve znění 392/2017 Sb.

Předpis č. 163/2014 Sb. - Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

01.01.2018 - č. 406/2017 Sb. - Nařízení o úpravě náhrady

Předpis č. 406/2017 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

01.01.2018 - č. 407/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze ...

Předpis č. 407/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

01.01.2018 - č. 408/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provede...

Předpis č. 408/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 409/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřován...

Předpis č. 409/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 410/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů...

Předpis č. 410/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů