Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 234/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Předpis č. 234/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

č. 233/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 10 odst. 3 a 5 č. 280/1992 Sb. a č. 579/2006 Sb.

Předpis č. 233/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 4. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 21/15 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb.

č. 232/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve st...

Předpis č. 232/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

17.10.2018 - č. 223/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výr...

Předpis č. 223/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace

č. 231/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Pa...

Předpis č. 231/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018 (II. kolo)

č. 230/2018 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III

Předpis č. 230/2018 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III

č. 229/2018 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II

Předpis č. 229/2018 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II

č. 228/2018 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I

Předpis č. 228/2018 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I

č. o1/c113/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 112/2018 Sb.

Předpis č. o1/c113/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 112/2018 Sb.

12.10.2018 - č. o1/c113/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce ...

Předpis č. o1/c113/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 112/2018 Sb.

č. 227/2018 Sb. - Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a ak...

Předpis č. 227/2018 Sb. - Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci

č. 226/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu...

Předpis č. 226/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 20 Sídlo: Praha 4 a č. 77 Sídlo: Vsetín konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo)

č. 225/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev ob...

Předpis č. 225/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

č. 224/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa

Předpis č. 224/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa

č. 223/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace

Předpis č. 223/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace

č. 222/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních...

Předpis č. 222/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

č. 221/2018 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Předpis č. 221/2018 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

09.10.2018 - č. 221/2018 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Předpis č. 221/2018 Sb. - Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

č. 220/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Předpis č. 220/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

č. 219/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkuše...

Předpis č. 219/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů