Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 9/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovanýc...

Předpis č. 9/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

č. 8/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a č. 376/2017 Sb., o vyloučení některý...

Předpis č. 8/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení

15.01.2018 - č. 2/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 2/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

15.01.2018 - č. 108/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví - ve znění 2/2018 Sb.

Předpis č. 108/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

13.01.2018 - č. 370/2017 Sb. - Zákon o platebním styku

Předpis č. 370/2017 Sb. - Zákon o platebním styku

13.01.2018 - č. 371/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 371/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

13.01.2018 - č. 58/1995 Sb. - Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou - ve znění 371/2017 Sb.

Předpis č. 58/1995 Sb. - Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

13.01.2018 - č. 156/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve zn... - ve znění 370/2017 Sb.

Předpis č. 156/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

13.01.2018 - č. 139/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním sty... - ve znění 370/2017 Sb.

Předpis č. 139/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony

13.01.2018 - č. 37/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformo... - ve znění 370/2017 Sb.

Předpis č. 37/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii

13.01.2018 - č. 261/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního tr... - ve znění 370/2017 Sb.

Předpis č. 261/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

13.01.2018 - č. 258/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 370/2017 Sb.

Předpis č. 258/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

13.01.2018 - č. 454/2017 Sb. - Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněn...

Předpis č. 454/2017 Sb. - Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze

13.01.2018 - č. 1/2018 Sb. - Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zá...

Předpis č. 1/2018 Sb. - Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

13.01.2018 - č. 7/2018 Sb. - Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební ins...

Předpis č. 7/2018 Sb. - Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

č. 7/2018 Sb. - Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním úč...

Předpis č. 7/2018 Sb. - Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

č. 2/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zá...

Předpis č. 2/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

č. 3/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin...

Předpis č. 3/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky

č. 4/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékán...

Předpis č. 4/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb.

č. 5/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 5/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018