Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.11.2018 - č. 268/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se pro účely výsluhovýc... - ve znění 239/2018 Sb.

Předpis č. 268/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí

01.11.2018 - č. 454/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při vý... - ve znění 240/2018 Sb.

Předpis č. 454/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání

01.11.2018 - č. 245/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb....

Předpis č. 245/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2018 - č. 30/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování fi... - ve znění 245/2018 Sb.

Předpis č. 30/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

31.10.2018 - č. 74/2018 Sb. - Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se...

Předpis č. 74/2018 Sb. - Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení

č. 249/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a ...

Předpis č. 249/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019

č. 248/2018 Sb. - Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí

Předpis č. 248/2018 Sb. - Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí

č. 247/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtn...

Předpis č. 247/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

29.10.2018 - č. 246/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb...

Předpis č. 246/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

č. 246/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zd...

Předpis č. 246/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

č. 245/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskyto...

Předpis č. 245/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

29.10.2018 - č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví př... - ve znění 246/2018 Sb.

Předpis č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

28.10.2018 - č. 86/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb....

Předpis č. 86/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

č. 239/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhový...

Předpis č. 239/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů

č. 244/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve z...

Předpis č. 244/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

25.10.2018 - č. 242/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb...

Předpis č. 242/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

č. 243/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 243/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí

č. 242/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve zněn...

Předpis č. 242/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

č. 241/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými úč...

Předpis č. 241/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

č. 240/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při v...

Předpis č. 240/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb.