Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 254/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

Předpis č. 254/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

č. 253/2018 Sb. - Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

Předpis č. 253/2018 Sb. - Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

č. 252/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv

Předpis č. 252/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv

č. 251/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravn...

Předpis č. 251/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

č. 250/2018 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019

Předpis č. 250/2018 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019

01.11.2018 - č. 58/2018 Sb. - Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin

Předpis č. 58/2018 Sb. - Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin

01.11.2018 - č. 176/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve...

Předpis č. 176/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2018 - č. 205/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registr...

Předpis č. 205/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2018 - č. 228/2008 Sb. - Vyhláška o registraci léčivých přípravků - ve znění 205/2018 Sb.

Předpis č. 228/2008 Sb. - Vyhláška o registraci léčivých přípravků

01.11.2018 - č. 216/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanove...

Předpis č. 216/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2018 - č. 222/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštn...

Předpis č. 222/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2018 - č. 232/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližšíc...

Předpis č. 232/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2018 - č. 234/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového ro...

Předpis č. 234/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

01.11.2018 - č. 239/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268...

Předpis č. 239/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2018 - č. 240/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 240/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb.

01.11.2018 - č. 244/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijíma...

Předpis č. 244/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2018 - č. 268/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se pro účely výsluhovýc... - ve znění 239/2018 Sb.

Předpis č. 268/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí

01.11.2018 - č. 454/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při vý... - ve znění 240/2018 Sb.

Předpis č. 454/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání

01.11.2018 - č. 245/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb....

Předpis č. 245/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

01.11.2018 - č. 30/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování fi... - ve znění 245/2018 Sb.

Předpis č. 30/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti