Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.03.2018 - č. 34/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb....

Předpis č. 34/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

28.02.2018 - č. 8/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb...

Předpis č. 8/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení

28.02.2018 - č. 112/2016 Sb. - Zákon o evidenci tržeb - ve znění 8/2018 Sb.

Předpis č. 112/2016 Sb. - Zákon o evidenci tržeb

28.02.2018 - č. 15/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výro...

Předpis č. 15/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy

č. 34/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opa...

Předpis č. 34/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

22.02.2018 - č. 17/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné...

Předpis č. 17/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

22.02.2018 - č. 18/2018 Sb. - Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev...

Předpis č. 18/2018 Sb. - Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek

22.02.2018 - č. 19/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví ...

Předpis č. 19/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

22.02.2018 - č. 299/2003 Sb. - Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a ne... - ve znění 18/2018 Sb.

Předpis č. 299/2003 Sb. - Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

22.02.2018 - č. 206/2012 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky - ve znění 17/2018 Sb.

Předpis č. 206/2012 Sb. - Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

22.02.2018 - č. 342/2012 Sb. - Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a př... - ve znění 18/2018 Sb., 19/2018 Sb.

Předpis č. 342/2012 Sb. - Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

č. 33/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2...

Předpis č. 33/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018-2029, 2,75%

č. 32/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 20...

Předpis č. 32/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018-2021, 0,75%

č. 31/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/199...

Předpis č. 31/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

č. 30/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve zněn...

Předpis č. 30/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

č. 29/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekolog...

Předpis č. 29/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

č. 28/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironment...

Předpis č. 28/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

č. 27/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a ak...

Předpis č. 27/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

č. 24/2018 Sb. - Nařízení vlády o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenč...

Předpis č. 24/2018 Sb. - Nařízení vlády o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce

č. 25/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství...

Předpis č. 25/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů