Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

27.04.2018 - č. 252/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a... - ve znění 70/2018 Sb.

Předpis č. 252/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

21.04.2018 - č. 63/2018 Sb. - Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti ...

Předpis č. 63/2018 Sb. - Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky

20.04.2018 - č. 64/2018 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro...

Předpis č. 64/2018 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

č. 66/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územní...

Předpis č. 66/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

20.04.2018 - č. 66/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobn...

Předpis č. 66/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

20.04.2018 - č. 503/2006 Sb. - Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní... - ve znění 66/2018 Sb.

Předpis č. 503/2006 Sb. - Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

č. 65/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné ...

Předpis č. 65/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

č. 64/2018 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Předpis č. 64/2018 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

č. 63/2018 Sb. - Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky

Předpis č. 63/2018 Sb. - Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky

č. 61/2018 Sb. - Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečný...

Předpis č. 61/2018 Sb. - Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů

č. 59/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných ...

Předpis č. 59/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 58/2018 Sb. - Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin

Předpis č. 58/2018 Sb. - Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin

č. 60/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických...

Předpis č. 60/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 11/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

12.04.2018 - č. 60/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. ...

Předpis č. 60/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 11/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

07.04.2018 - č. 46/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č...

Předpis č. 46/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů

07.04.2018 - č. 221/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví sazební... - ve znění 46/2018 Sb.

Předpis č. 221/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

č. 57/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 57/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. března 2018

č. 56/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za r...

Předpis č. 56/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 55/2018 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5000 Kč

Předpis č. 55/2018 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5000 Kč

č. 54/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlou...

Předpis č. 54/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně