Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2018 - č. 373/2017 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018

Předpis č. 373/2017 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018

01.01.2018 - č. 641/2004 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašov... - ve znění 400/2017 Sb.

Předpis č. 641/2004 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

01.01.2018 - č. 379/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 379/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb.

01.01.2018 - č. 382/2017 Sb. - Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních č...

Předpis č. 382/2017 Sb. - Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce

01.01.2018 - č. 383/2017 Sb. - Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních ček...

Předpis č. 383/2017 Sb. - Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce

01.01.2018 - č. 384/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 384/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 387/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se...

Předpis č. 387/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 388/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance

Předpis č. 388/2017 Sb. - Vyhláška o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance

01.01.2018 - č. 389/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veteriná...

Předpis č. 389/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

01.01.2018 - č. 396/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínk...

Předpis č. 396/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 397/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se...

Předpis č. 397/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 398/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetníc...

Předpis č. 398/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2018 - č. 388/1991 Sb. - Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky - ve znění 367/2017 Sb.

Předpis č. 388/1991 Sb. - Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí České republiky

01.01.2018 - č. 37/1992 Sb. - Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy - ve znění 384/2017 Sb.

Předpis č. 37/1992 Sb. - Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy

01.01.2018 - č. 338/1992 Sb. - Zákon o dani z nemovitých věcí - ve znění 225/2017 Sb.

Předpis č. 338/1992 Sb. - Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí

01.01.2018 - č. 153/1994 Sb. - Zákon o zpravodajských službách České republiky - ve znění 325/2017 Sb.

Předpis č. 153/1994 Sb. - Zákon o zpravodajských službách České republiky

01.01.2018 - č. 151/1997 Sb. - Zákon o oceňování majetku - ve znění 225/2017 Sb.

Předpis č. 151/1997 Sb. - Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

01.01.2018 - č. 115/2000 Sb. - Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvlášt... - ve znění 197/2017 Sb.

Předpis č. 115/2000 Sb. - Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

01.01.2018 - č. 248/2000 Sb. - Zákon o podpoře regionálního rozvoje - ve znění 367/2017 Sb.

Předpis č. 248/2000 Sb. - Zákon o podpoře regionálního rozvoje