Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2019 - č. 229/2008 Sb. - Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv - ve znění 252/2018 Sb.

Předpis č. 229/2008 Sb. - Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv

01.01.2019 - č. 73/2011 Sb. - Zákon o Úřadu práce ČR - ve znění 92/2018 Sb., 259/2017 Sb.

Předpis č. 73/2011 Sb. - Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

01.01.2019 - č. 345/2012 Sb. - Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o před... - ve znění 418/2017 Sb.

Předpis č. 345/2012 Sb. - Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

č. 335/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve zně...

Předpis č. 335/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 336/2018 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

Předpis č. 336/2018 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

31.12.2018 - č. 231/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997...

Předpis č. 231/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 3/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

28.12.2018 - č. 280/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat be...

Předpis č. 280/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti

28.12.2018 - č. 284/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách zís...

Předpis č. 284/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

28.12.2018 - č. 221/2006 Sb. - Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně o... - ve znění 286/2018 Sb.

Předpis č. 221/2006 Sb. - Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství

č. 334/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů,...

Předpis č. 334/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

č. 333/2018 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o s...

Předpis č. 333/2018 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

č. 332/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve v...

Předpis č. 332/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

č. 331/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Předpis č. 331/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

č. 330/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 330/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 329/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpis...

Předpis č. 329/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

č. 328/2018 Sb. - Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měř...

Předpis č. 328/2018 Sb. - Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

č. 327/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění ...

Předpis č. 327/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod

č. 326/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. ...

Předpis č. 326/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.

č. 297/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zeměd...

Předpis č. 297/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

č. 296/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené n...

Předpis č. 296/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích