Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 105/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)

Předpis č. 105/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)

č. 104/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy ...

Předpis č. 104/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019

č. 103/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních...

Předpis č. 103/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

č. 102/2018 Sb. - Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny

Předpis č. 102/2018 Sb. - Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny

č. 101/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpe...

Předpis č. 101/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.

č. 100/2018 Sb. - Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel

Předpis č. 100/2018 Sb. - Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel

05.06.2018 - č. 80/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se...

Předpis č. 80/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí

05.06.2018 - č. 254/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vi... - ve znění 80/2018 Sb.

Předpis č. 254/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí

č. 99/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., č. 243/2000 Sb...

Předpis č. 99/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 6/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

05.06.2018 - č. 94/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve ...

Předpis č. 94/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

05.06.2018 - č. 99/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanove...

Předpis č. 99/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 6/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

č. 97/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o ...

Předpis č. 97/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

č. 94/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další souvi...

Předpis č. 94/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 93/2018 Sb. - Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

Předpis č. 93/2018 Sb. - Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

č. 95/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiá...

Předpis č. 95/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

05.06.2018 - č. 523/1992 Sb. - Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR - ve znění 94/2018 Sb.

Předpis č. 523/1992 Sb. - Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

05.06.2018 - č. 93/2009 Sb. - Zákon o auditorech - ve znění 94/2018 Sb.

Předpis č. 93/2009 Sb. - Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)

č. 96/2018 Sb. - Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do...

Předpis č. 96/2018 Sb. - Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

č. 98/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propoje...

Předpis č. 98/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení

05.06.2018 - č. 98/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních p...

Předpis č. 98/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení