Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2019 - č. 297/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu...

Předpis č. 297/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

01.01.2019 - č. 299/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobn...

Předpis č. 299/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 303/2018 Sb. - Nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým

Předpis č. 303/2018 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

01.01.2019 - č. 304/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů...

Předpis č. 304/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

01.01.2019 - č. 305/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb....

Předpis č. 305/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 306/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příj...

Předpis č. 306/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 308/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu...

Předpis č. 308/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

01.01.2019 - č. 309/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmot...

Předpis č. 309/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 55/1999 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na... - ve znění 296/2018 Sb.

Předpis č. 55/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

01.01.2019 - č. 315/2000 Sb. - Vyhláška o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a... - ve znění 294/2018 Sb.

Předpis č. 315/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty

01.01.2019 - č. 178/2005 Sb. - Zákon o zrušení Fondu národního majetku - ve znění 308/2018 Sb.

Předpis č. 178/2005 Sb. - Zákon o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)

01.01.2019 - č. 92/1991 Sb. - Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby - ve znění 308/2018 Sb.

Předpis č. 92/1991 Sb. - Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

01.01.2019 - č. 104/2000 Sb. - Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury - ve znění 308/2018 Sb.

Předpis č. 104/2000 Sb. - Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 390/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zeměděl... - ve znění 297/2018 Sb.

Předpis č. 390/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

01.01.2019 - č. 298/2018 Sb. - Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vyme...

Předpis č. 298/2018 Sb. - Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

01.01.2019 - č. 310/2018 Sb. - Vyhláška o krajských normativech

Předpis č. 310/2018 Sb. - Vyhláška o krajských normativech

01.01.2019 - č. 314/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se...

Předpis č. 314/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 316/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a další...

Předpis č. 316/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2019 - č. 320/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze ...

Předpis č. 320/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

01.01.2019 - č. 321/2018 Sb. - Nařízení o úpravě náhrady

Předpis č. 321/2018 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)