Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

03.02.2018 - č. 215/2008 Sb. - Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivý... - ve znění 11/2018 Sb.

Předpis č. 215/2008 Sb. - Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

01.02.2018 - č. 148/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském p...

Předpis č. 148/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.02.2018 - č. 259/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na ...

Předpis č. 259/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.02.2018 - č. 437/2017 Sb. - Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služ...

Předpis č. 437/2017 Sb. - Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby

01.02.2018 - č. 4/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřen...

Předpis č. 4/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb.

01.02.2018 - č. 331/2004 Sb. - Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání ... - ve znění 4/2018 Sb.

Předpis č. 331/2004 Sb. - Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby

01.02.2018 - č. 14/2018 Sb. - Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

Předpis č. 14/2018 Sb. - Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

č. 16/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dn...

Předpis č. 16/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)

č. 15/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy

Předpis č. 15/2018 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy

č. 14/2018 Sb. - Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

Předpis č. 14/2018 Sb. - Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

29.01.2018 - č. 13/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně ...

Předpis č. 13/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

č. 13/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovac...

Předpis č. 13/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

29.01.2018 - č. 500/2006 Sb. - Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací ... - ve znění 13/2018 Sb.

Předpis č. 500/2006 Sb. - Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti

24.01.2018 - č. 3/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanove...

Předpis č. 3/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky

24.01.2018 - č. 378/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin - ve znění 3/2018 Sb.

Předpis č. 378/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

24.01.2018 - č. 61/2011 Sb. - Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zko... - ve znění 3/2018 Sb.

Předpis č. 61/2011 Sb. - Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby

č. 12/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpis...

Předpis č. 12/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

24.01.2018 - č. 12/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočt...

Předpis č. 12/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

č. 11/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodli...

Předpis č. 11/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

č. 10/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Sená...

Předpis č. 10/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo)