Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 137/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších př...

Předpis č. 137/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

č. 136/2018 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru...

Předpis č. 136/2018 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

06.07.2018 - č. 101/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb...

Předpis č. 101/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.

01.07.2018 - č. 195/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských pr...

Předpis č. 195/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2018 - č. 199/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na po...

Předpis č. 199/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2018 - č. 250/2017 Sb. - Zákon o elektronické identifikaci

Předpis č. 250/2017 Sb. - Zákon o elektronické identifikaci

01.07.2018 - č. 251/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 251/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci

01.07.2018 - č. 456/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 456/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2018 - č. 461/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 461/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2018 - č. 23/2018 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za ...

Předpis č. 23/2018 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

01.07.2018 - č. 418/2001 Sb. - Vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti - ve znění 461/2017 Sb.

Předpis č. 418/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

01.07.2018 - č. 185/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozem...

Předpis č. 185/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2018 - č. 186/2016 Sb. - Zákon o hazardních hrách - ve znění 251/2017 Sb.

Předpis č. 186/2016 Sb. - Zákon o hazardních hrách

01.07.2018 - č. 102/2018 Sb. - Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely st...

Předpis č. 102/2018 Sb. - Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny

01.07.2018 - č. 103/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu...

Předpis č. 103/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

01.07.2018 - č. 107/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se...

Předpis č. 107/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2018 - č. 108/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání ...

Předpis č. 108/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb.

01.07.2018 - č. 109/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštn...

Předpis č. 109/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2018 - č. 111/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých pod...

Předpis č. 111/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2018 - č. 112/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,...

Předpis č. 112/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů