Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 14/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III

Předpis č. 14/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III

č. 13/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II

Předpis č. 13/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II

č. 12/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I

Předpis č. 12/2019 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I

č. 11/2019 Sb. - Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem

Předpis č. 11/2019 Sb. - Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem

č. 9/2019 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Předpis č. 9/2019 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

17.01.2019 - č. 9/2019 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropsk...

Předpis č. 9/2019 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

č. 8/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých pří...

Předpis č. 8/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny

č. 7/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění p...

Předpis č. 7/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

č. 6/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 6/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

č. 5/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb....

Předpis č. 5/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

č. 4/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 4/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

č. 3/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat...

Předpis č. 3/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 2/2019 Sb. - Vyhláška o evidenci krytých bloků

Předpis č. 2/2019 Sb. - Vyhláška o evidenci krytých bloků

č. 1/2019 Sb. - Nařízení vlády o oborech státní služby

Předpis č. 1/2019 Sb. - Nařízení vlády o oborech státní služby

04.01.2019 - č. 307/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ...

Předpis č. 307/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

04.01.2019 - č. 378/2005 Sb. - Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů - ve znění 307/2018 Sb.

Předpis č. 378/2005 Sb. - Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)

01.01.2019 - č. 314/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, k... - ve znění 217/2018 Sb.

Předpis č. 314/2013 Sb. - Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

01.01.2019 - č. 358/2013 Sb. - Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí - ve znění 256/2018 Sb.

Předpis č. 358/2013 Sb. - Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí

01.01.2019 - č. 367/2013 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového ro... - ve znění 264/2018 Sb.

Předpis č. 367/2013 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí