30.11.2020 - č. 475/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1199 o přijetí krizového o...

Předpis č. 475/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1199 o přijetí krizového opatření

účinnost od: 30.11.2020

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-475/zneni-20201130

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce
Legislativní novinky - Seznam nových předpisů, které brzy nabydou účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-475/zneni-20201130