26.06.2020 - č. 286/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 67 odst. 2 zákon...

Předpis č. 286/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 47/18 ve věci návrhu na zrušení § 67 odst. 2, eventuálně § 67 a 67a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

účinnost od: 26.06.2020

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-286/zneni-20200626

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Předpisy nabývající účinnosti v rámci zvoleného měsíce
Legislativní novinky - Seznam nových předpisů, které brzy nabydou účinnosti.
Zakonyprolidi.cz
Aktuální verze (znění): https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-286/zneni-20200626